S.S.S.

-A +A

BAŞVURU

 1. Başvuru yöntemi nasıldır?
 2. Başvuru ne zaman yapılmalıdır?
 3. Başvuru dönemi kapandıktan sonra belge eklemesi veya güncellemesi yapılabilir mi?
 4. Başvuru geri çekme işlemi nasıl yapılır?

 

ÖN İNCELEME

 1. Başvuruların belge kontrolü nasıl yapılmaktadır?
 2. Başvuruların iade edilmesinin genel sebepleri nelerdir?

 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME

 1. Bilimsel Değerlendirme yöntemi nasıldır?
 2. Bilimsel Değerlendirme hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

 

SONUÇLAR

 1. Başvuru sonuçları ne zaman açıklanmaktadır?
 2. Başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?
 3. Başvuru sonucunun BİDEB İade olarak gözükmesi ne demektir?
 4. Başvuru sonucunun Başvurusu Reddedildi olarak gözükmesi ne demektir?
 5. Başvuru sonucunun Destekleniyor olarak gözükmesi ne demektir?

 

ÖDEME

 1. Destek kapsamında hangi giderler karşılanmaktadır?
 2. Destek kazandıktan kaç gün sonra destek belgeleri gönderilmelidir?
 3. Dizi Pusulası nasıl doldurulmalıdır?
 4. Destek ödemelerinin takibi nasıl yapılır?

 

 

BAŞVURU

 • Başvuru dönemleri ve programla ilgili duyurular program sayfasında ilan edilmektedir. Adayların gelişmeleri program sayfasından takip etmeleri gerekmektedir.

(http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri#destekler_bilimsel_etkinlik_ana_sayfa_akordiyon-block_1-1)

 • Aday bilgilerinin mevcut sistemdeki verilerle uyuşmaması durumunda, kişiler arbis@tubitak.gov.tr mail adresi üzerinden iletişime geçebilirler.
 • Başvuru evrakları E-BİDEB başvuru sistemine online olarak yüklenmekte olup, yalnızca sistem tarafından oluşturulan başvuru formu imzalı bir şekilde BİDEB adresine postayla gönderilmelidir. (2018 yılı 3.dönem (Temmuz) itibariyle başvurularda ıslak imzalı başvuru formu istenmemektedir. Başvuru formunun posta yolu ile gönderilmesine gerek olmayıp online başvuru sisteminden başvurunun tamamlanarak onaylanması yeterli olacaktır)
 • Başvuruların en geç etkinliğin düzenleneceği tarihten bir önceki başvuru döneminde yapılması gerekmektedir. Başvuru kapanış tarihinden sonraki etkinlikler için ilgili dönemde başvuru yapılabilir. Başvuru dönemi içerisinde veya öncesinde düzenlenmiş, geçmiş bir etkinlik için başvuru yapılamaz.
 • Değerlendirme yalnızca sistemdeki belgeler üzerinden yapılmaktadır. Başvuru süreci sona erdikten sonra gönderilen herhangi bir belge dikkate alınamaz ve ek evrakla tekrardan değerlendirme yapılması mümkün değildir.
 • Başvuru geri çekme işlemi BİDEB adresine gönderilecek ıslak imzalı bir dilekçe aracılığıyla yapılmaktadır. İlgili dilekçede mutlaka başvuru yılı ve dönemi belirtilmelidir.
 • Çok yazarlı bildirilerde başvuran kişinin ilk yazar olmaması durumunda, ilk yazar/yazarlardan imzalı muafiyet yazısı alınmalıdır. İlgili yazının belirli bir formatı olmayıp, bildiri sunumunun ilk yazarın bilgisi dahilinde gerçekleşeceğini ifade eden bir yazı olması gerekmektedir.
 • Yaz/Kış okulu desteği program destek kapsamından çıkarılmış olup, bu tür eğitimler için destek verilmemektedir.

 

ÖN İNCELEME

 • Başvuru dönemi kapandıktan sonra sisteme yüklenilen belgeler üzerinden ön inceleme yapılmaktadır. Yapılan başvuruların, bu aşamada programın başvuru koşullarına ve başvuru formlarına uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu aşamayı geçemeyen başvuruların sonuçları sistemde BİDEB İade olarak gözükmektedir.
 • 2017 yılı başvuru dönemleri baz alınarak yapılan istatistik çalışmasında başvuruların yaklaşık %60’ının ön inceleme aşamasında elendiği görülmektedir.

Ön inceleme aşamasında karşılaşılan eksik ya da hatalı başvuruların sebepleri şunlardır:

 1. İade sebeplerinin %40’ını dil belgesi oluşturmaktadır. Bu durum, başvuru sahiplerinin program koşullarına göre geçerliliği bulunmayan veya geçerliliği bitmiş dil belgeleri yüklemesinden kaynaklanmaktadır. Başvuru için geçerli dil belgeleri:
  Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL IBT sınavından en az 72 puan,
  Yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya lisansüstü diploması,
  P
  rofesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacılar için doçentlik belgesi veya denkliği belgeleridir.
 2. İade sebeplerinin %35’ini etkinlik programı oluşturmaktadır. Bu aşamada başvuru sahipleri program başvuru formlarında belirtilen detaylı etkinlik programı veya etkinlik katılımcı listesi, yoksa bir önceki etkinliğin programını sisteme yüklemelidir. Taslak veya genel etkinlik programları yüklenmemelidir. (2018 yılı itibariyle başvuru sahiplerinden etkinlik programı yerine etkinliğin amacını, kapsamını belirten doküman istenmesi kararlaştırılmıştır)
 3. İade sebeplerinin %10’u gidilecek olan etkinliğin hakemli ve en az üçünsünün olduğunu gösteren belge veya ekran görüntüsü eklenmemesinden kaynaklanmaktadır. Başvuru sahipleri genel olarak etkinliğin bilim kurulu listesini sisteme yüklemektedir fakat bu belge etkinliğin hakemli bir etkinlik olduğunu göstermemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurlardan en az birinin bulunması gerekir:
  Hakem raporları,
  Makale kabulünün hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir ibare,
  Kongre
  tanıtımında makale kabul sürecinin peer review, blind review, according to reviewers/referees gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare.
 4. İade sebeplerinin %10’u başvuru formunun imzalanıp BİDEB adresine ulaştırılmaması veya geç ulaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Başvuruların sistem üzerinden onaylandıktan sonra başvuru formunu imzalayarak ilgili dönemin son başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde BİDEB’e ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. (2018 yılı 3.dönem (Temmuz) itibariyle başvurularda ıslak imzalı başvuru formu istenmemektedir. Başvuru formunun posta yolu ile gönderilmesine gerek olmayıp online başvuru sisteminden başvurunun tamamlanarak onaylanması yeterli olacaktır)
 5. Diğer iade sebepleri ise, kabul mektubunda sözlü sunum yapılacağı bilgisinin bulunmaması, destek beyanının ıslak imzalı olmaması (2018 yılı itibariyle başvuru aşamasında bu belgenin istenmemesi kararlaştırılmıştır), 2224-B programı için 35 yaş sınırının aşılması olarak sıralanabilir.

 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME

 • Ön inceleme aşamasını geçen başvuruların Bilimsel Değerlendirmesi,  BİDEB tarafından oluşturulan Danışma Kurulu üyeleri yada alanında uzman kişilerin görüşleri alınarak yapılmaktadır.
 • Bilimsel Değerlendirme aşamasında başvurular aşağıdaki inceleme kriterlerine göre değerlendirilmektedir.
 1. Akademik özgeçmiş-toplantı konusu uyumu
 2. Toplantının değeri
 3. Katılımcının toplantıya katkıları
 4. Katılımcının özgeçmişi (dil, yöntem bilgisi, yurt dışı tecrübesi) dikkate alındığında toplantının katılımcıya katkısı

 

SONUÇLAR

 • Başvuru sonuçları, başvuru döneminin kapanış tarihinden itibaren 3 ay içerisinde açıklanmaktadır.
 • Sonuçlar liste halinde yayınlanmayıp, başvuru sahiplerinin sonuçları e-bideb hesapları üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Sonucu açıklanan dönemler program sayfasında ilan edilmektedir.

E-BİDEB sisteminde başvuru sonucunuz aşağıdaki durumlarda olabilir.

 1. BİDEB İade: Başvurunun ön incelemede elendiği anlamına gelmektedir. İlgili başvuru aşağıdaki sebep veya sebeplerden uygun bulunmamıştır;
 • Yabancı Dil belgesinin program şartlarında belirtilen yıl ve puan şartını sağlamaması
 • Detaylı etkinlik programının olmayışı (2018 yılı itibariyle başvuru aşamasında bu belgenin istenmemesi kararlaştırılmıştır)
 • Etkinliğin hakemli ve ilgili program şartlarında belirtilen yıla göre düzenli olarak yapılıyor olma şartını sağlamaması/ başvuruda bu bilginin belirtilmemesi
 • Başvuru formunun ıslak imzalı olmaması (2018 yılı 3. dönem itibariyle başvuru aşamasında bu belgenin istenmemesi kararlaştırılmıştır)
 • Kabul mektubunda sözlü sunum yapılacağı bilgisinin bulunmaması
 • 2224-B programında 35 yaş sınırının aşılması
 • Program şartlarında belirtilen belgelerin istenen kriterlere uygun olmaması veya eksik olması.
 1. Başvurusu Reddedildi: Ön incelemeyi geçen başvurunun bilimsel değerlendirme kriterlerine göre yapılan bilimsel değerlendirme neticesinde ilgili dönem Grup Yürütme Kurulunda belirlenen destek baraj puanının altında kaldığı için Kurul kararı ve Başkanlık onayı ile reddedildiği anlamına gelmektedir.
 2. Destekleniyor: Ön inceleme ve Bilimsel değerlendirme aşamalarını geçen başvurunun ilgili dönem Grup Yürütme Kurulunda belirlenen destek baraj puanının üstünde kaldığı için Kurul kararı ve Başkanlık onayı ile kabul edildiği anlamına gelmektedir.

 

ÖDEME

 • Destek kapsamında Yol, Konaklama ve Katılım Giderleri karşılanmaktadır. Bu ödemelerle ilgisi olmayan evrakların gönderilmemesi gerekmektedir. Dönüş evrakları destek kararının veya etkinlik bitiş tarihinin ardından (BİDEB adresine) postayla veya elden ulaştırılmalıdır.
 • Dizi Pusulası doldurulurken ödeme yapılan günden bir önceki günün TCMB kuru dikkate alınıp TL cinsinden yazılması gerekmektedir. İlgili dokümanda belgenin cinsi kısmına fatura/dekont/bilet gibi bilgiler girilmelidir.