Başvuru Koşulları

-A +A

3.1.Başvuru Koşulları

3.1.1. Başvuru sahibinin en az lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olması,

3.1.2. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index(CPCI-S, CPCI-SSH) ve Scopus veri tabanlarında güncel olarak indeksleniyor olması,

3.1.3. Bildirinin sözlü sunum için kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,

3.1.4. Bildirinin sunulacağı dilde, aşağıdaki yabancı dil koşullarından birinin sağlanıyor olması,

3.1.4.1. Sınav tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olmak üzere TOEFL IBT sınavından en az 72 puan

3.1.4.2. Yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya lisansüstü diploması

3.1.4.3. Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacılar için doçentlik belgesi ya da üniversiteden alınmış ilgili kadroda çalıştığını gösteren resmi yazı

3.1.5. 2224-A programından son başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içerisinde yararlanılmamış olması,

3.1.6. Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması, (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)

3.1.7. TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alanlar, ilgili projede kullanılabilecek yeterli seyahat desteği var ise aynı proje çıktılarının sunulabileceği yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için bu programa başvuru yapamazlar.

3.1.8. TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.

3.1.9. Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.

 

(Güncelleme tarihi 24.04.2019)