S.S.S.

-A +A

BAŞVURU

 1. Başvuru yöntemi nasıldır?
 2. Başvuru ne zaman yapılmalıdır?
 3. Başvuru dönemi kapandıktan sonra belge eklemesi veya güncellemesi yapılabilir mi?
 4. Başvuru geri çekme işlemi nasıl yapılır?

 

ÖN İNCELEME

 1. Başvuruların belge kontrolü nasıl yapılmaktadır?
 2. Başvuruların iade edilmesinin genel sebepleri nelerdir?

 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME

 1. Bilimsel Değerlendirme yöntemi nasıldır?
 2. Bilimsel Değerlendirme hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

 

SONUÇLAR

 1. Başvuru sonuçları ne zaman açıklanmaktadır?
 2. Başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?
 3. Başvuru sonucunun BİDEB İade olarak gözükmesi ne demektir?
 4. Başvuru sonucunun Red olarak gözükmesi ne demektir?
 5. Başvuru sonucunun Destekleniyor olarak gözükmesi ne demektir?

 

 

ÖDEME

 1. Destek kapsamında hangi giderler karşılanmaktadır?
 2. Destek kazandıktan kaç gün sonra destek belgeleri gönderilmelidir?
 3. Dizi Pusulası nasıl doldurulmalıdır?
 4. Destek ödemelerinin takibi nasıl yapılır?

 

 

 

 

 

BAŞVURU

 • Başvuru dönemleri ve programla ilgili duyurular program sayfasında ilan edilmektedir. Adayların gelişmeleri program sayfasından takip etmeleri gerekmektedir.

(http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri#destekler_bilimsel_etkinlik_ana_sayfa_akordiyon-block_1-1)

 • Aday bilgilerinin mevcut sistemdeki verilerle uyuşmaması durumunda, kişiler arbis@tubitak.gov.tr mail adresi üzerinden iletişime geçebilirler.
 • Başvuru evrakları E-BİDEB başvuru sistemine online olarak yüklenmekte olup, yalnızca online başvuru sistemi üzerinden başvurunun tamamlanarak onaylanması gerekmektedir.
 • Başvuruların en geç etkinliğin düzenleneceği aydan bir önceki başvuru döneminde yapılması gerekmektedir. Başvuru döneminin bulunduğu ay içerisinde düzenlenecek veya geçmiş bir etkinlik için başvuru yapılamaz.
 • Değerlendirme yalnızca sistemdeki belgeler üzerinden yapılmaktadır. Başvuru süreci sona erdikten sonra gönderilen herhangi bir belge dikkate alınamaz ve ek evrakla tekrardan değerlendirme yapılması mümkün değildir.
 • Başvuru geri çekme işlemi BİDEB adresine gönderilecek ıslak imzalı bir dilekçe aracılığıyla yapılmaktadır. İlgili dilekçede mutlaka başvuru yılı ve dönemi belirtilmelidir.
 • Çok yazarlı bildirilerde başvuran kişinin ilk yazar olmaması durumunda, ilk yazar/yazarlardan imzalı muafiyet yazısı alınmalıdır.
 • Yaz/Kış okulu desteği program destek kapsamından çıkarılmış olup, bu tür eğitimler için destek verilmemektedir.

 

ÖN İNCELEME

 • Başvuru dönemi kapandıktan sonra sisteme yüklenilen belgeler üzerinden ön inceleme yapılmaktadır. Yapılan başvuruların, bu aşamada programın başvuru koşullarına ve başvuru formlarına uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu aşamayı geçemeyen başvuruların sonuçları sistemde BİDEB İade olarak gözükmektedir.
 • 2018 yılı başvuru dönemleri baz alınarak yapılan istatistik çalışmasında başvuruların yaklaşık %20’sinin ön inceleme aşamasında elendiği görülmektedir.

Ön inceleme aşamasında karşılaşılan eksik ya da hatalı başvuruların sebepleri şunlardır:

 1. İade sebeplerinin %10’u gidilecek olan etkinliğin hakemli ve en az üçünsünün olduğunu gösteren belge veya ekran görüntüsü eklenmemesinden kaynaklanmaktadır. Başvuru sahipleri genel olarak etkinliğin bilim kurulu listesini sisteme yüklemektedir fakat bu belge etkinliğin hakemli bir etkinlik olduğunu göstermemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurlardan en az birinin bulunması gerekir:
  Hakem raporları,
  Makale kabulünün hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir ibare,
  Kongre
  tanıtımında makale kabul sürecinin peer review, blind review, according to reviewers/referees gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare.
 2. Kabul mektubunun bulunmaması,
 3. Kabul mektubunda sözlü sunum yapılacağı bilgisinin bulunmaması, 
 4. Etkinlik bilgilerinin sisteme yanlış girilmesi,
 5. 35 yaş sınırının aşılması ,

 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME

 • Ön inceleme aşamasını geçen başvuruların Bilimsel Değerlendirmesi, BİDEB tarafından oluşturulan Danışma Kurulu üyeleri yada alanında uzman kişilerin görüşleri alınarak yapılmaktadır.
 • Bilimsel Değerlendirme aşamasında başvurular, başvuru sahibinin akademik çalışmaları ve bilimsel etkinliğin değeri kriterlerine göre değerlendirilmektedir.

 

SONUÇLAR

 • Başvuru sonuçları, başvuru döneminin kapanış tarihinden itibaren 3 ay içerisinde açıklanmaktadır.
 • Sonuçlar liste halinde yayınlanmayıp, başvuru sahiplerinin sonuçları e-bideb hesapları üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Sonucu açıklanan dönemler program sayfasında ilan edilmektedir.

E-BİDEB sisteminde başvuru sonucunuz aşağıdaki durumlarda olabilir.

 1. BİDEB İade: Başvurunun ön incelemede elendiği anlamına gelmektedir. İlgili başvuru aşağıdaki sebep veya sebeplerden uygun bulunmamıştır;
 • Etkinliğin hakemli ve ilgili program şartlarında belirtilen yıla göre düzenli olarak yapılıyor olma şartını sağlamaması/ başvuruda bu bilginin belirtilmemesi
 • Kabul mektubunda sözlü sunum yapılacağı bilgisinin bulunmaması
 • 35 yaş sınırının aşılması
 • Program şartlarında belirtilen belgelerin istenen kriterlere uygun olmaması veya eksik olması.
 1. Red: Ön incelemeyi geçen başvurunun bilimsel değerlendirme kriterlerine göre yapılan bilimsel değerlendirme neticesinde ilgili dönem Grup Yürütme Kurulunda belirlenen destek baraj puanının altında kaldığı için Kurul kararı ve Başkanlık onayı ile reddedildiği anlamına gelmektedir.
 2. Destekleniyor: Ön inceleme ve Bilimsel değerlendirme aşamalarını geçen başvurunun ilgili dönem Grup Yürütme Kurulunda belirlenen destek baraj puanının üstünde kaldığı için Kurul kararı ve Başkanlık onayı ile kabul edildiği anlamına gelmektedir.

 

ÖDEME

 • Destek kapsamında Yol, Konaklama ve Katılım Giderleri karşılanmaktadır. Bu ödemelerle ilgisi olmayan evrakların gönderilmemesi gerekmektedir. Dönüş evrakları destek kararının veya etkinlik bitiş tarihinin ardından (BİDEB adresine) postayla veya elden ulaştırılmalıdır.
 • Dizi Pusulası doldurulurken ödeme yapılan günden bir önceki günün TCMB kuru dikkate alınıp TL cinsinden yazılması gerekmektedir. İlgili dokümanda belgenin cinsi kısmına fatura/dekont/bilet gibi bilgiler girilmelidir.
 • Destek ödemelerinin takibi için adaylar bideb.sm@tubitak.gov.tr mail adresi üzerinden MADES (Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü) iletişime geçebilirler.