İzleme Formları

-A +A

Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, taahhütname, değerlendirme raporu, etkinlik katılım belgesi ve harcama belgelerinin aslının (dizi pusulası, seyahat bileti, etkinlik katılım ücreti ve otel faturası) BİDEB’e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.

Destek ödemesinin gerçekleştirilmesi için bilimsel etkinliğin sonunda dizi pusulasına harcama belgelerinin asılları ile TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının eklenmesi zorunludur.

Destek alan kişilerin etkinlikten sonra  BİDEB’e iletmesi gereken belgeler:

 • Taahhütname,
 • Dizi pusulası,
 • Harcama belgelerinin (etkinlik kayıt ücreti makbuzu/faturası*, konaklama faturası*) asılları
 • Adaya  destek verilip verilmediğini ve etkinlik için izin aldığını gösteren, bağlı olduğu üniversitenin dekanlığı veya çalıştığı kurum/kuruluşun üst makamlarından alınmış resmi yazı**, (Adaya kurumu tarafından destek veriliyorsa, başvuru sahibinin kurumu tarafından ödenen yol katılım ve konaklama desteği, yapılacak ödemeden düşülür varsa kalan miktar ödenir.)
 • Değerlendirme raporu
 • Etkinliğin konaklama ve iaşe giderlerinin katılım ücretine dâhil olup olmadığını gösteren belge (Bildiri kabul yazısından veya herhangi bir resmi kaynaktan web sayfası gibi edinilebilir)
 • Etkinlik katılım Belgesi (Aslı gibidir onaylı sureti yeterlidir.)
 • Çalışılan/Öğrenim görülen kurumdan alınacak onaylı (imzalı/e-imzalı) resmi belge;
 • Kamu kurumlarında/Üniversitelerde çalışanlar için ilgili kurumdan alınacak resmi yazı
 • Özel kuruluş veya firmalarda çalışanlar için ilgili kuruluş yetkilisi veya İnsan Kaynaklarından alınacak resmi yazı
 • Öğrenciler için ilgili Üniversiteden alınacak Öğrenci Belgesi

Etkinlik katılım belgesi, başvuru sahibinin çalıştığı kurumun yetkili birimleri tarafından onaylanmalıdır. (Noterler, Üniversiteler için Bölüm Başkanlığı, Fakülte Sekreterliği, Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü)

Online ödeme evrakları ile biletler başvuru sahibinin adına olması ve tüm detayları (isim soyisim, tarih, tutar, ödeme detayı vb.) içermesi koşuluyla kabul edilmektedir.

Dizi pusulasında bulunan ‘No’ kısmına ödeme belgelerinde bulunan fatura-fiş numarası bilgisini yazabilirsiniz.

Destek kararı çıkmasına rağmen konferansa katılamamış veya katılamayacak adayların sonraki dönemlerde tekrardan başvuru yapabilmesi için ilgili başvurularını imzalı bir dilekçe göndererek geri çekmeleri gerekmektedir. Destek kararı yalnızca başvuru kapsamındaki ilgili etkinlik için geçerli olduğundan başka bir etkinlik için saklı tutulamaz.

Katılım sertifikası mail formatında olan bursiyerler, dönüş evrakları kapsamında ilgili maili doğrudan bideb.sm@tubitak.gov.tr adresine iletebilir ve bir kopyasını dosyalarına ekleyebilirler.

Etkinliğin ertelenmesi, tarih veya yer değişikliği durumunda başvuru sahibinin imzalı bir dilekçe ile durumu tarafımıza bildirmesi gerekmektedir. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilecektir.

TÜBİTAK dışında başka bir kurumdan da destek alınması durumunda, destek istenen ödeme belgelerinin orijinalleriyle birlikte diğer kurumdan ne kadar ve hangi kalemlerde destek alındığına ilişkin resmi bir yazının kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.

*Yazar kasa fişi fatura yerine kabul edilmez.

** Kurum/kuruluşlardan temin edilen resmi yazıların asılları veya aslı gibidir onaylı suretleri gerekmektedir.

Not: Yol ücreti için fatura ibraz edilmesine gerek yoktur. Ancak ödeme yapılabilmesi için bu kalemin dizi pusulasına girilmesi gerekmektedir.

(Güncelleme tarihi 02.01.2018)