Başvuru Formları

-A +A

Başvuru belgeleri

 1. Çevrimiçi başvuru formu, (Başvuru sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)
 2. Eğitim etkinliğinin düzenlenme amaç ve kapsamını belirten belge,
 3. Düzenleme Kurulu üyeleri ve etkinlikte görev alacak eğitmenlerin ARBİS özgeçmişleri,
 4. Planlanan teorik eğitimler, uygulamaya yönelik planlanan çalışmalar ve tartışılacak konular ile ilgili etkinliğin bilimsel programı ve bütçesi, (TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir.)
 5. Hizmet alınacak yer olarak kamu kurum ve kuruluşlarının veya Üniversitelerin konaklama ve eğitim tesislerinin seçilmesi durumunda, etkinliğin gerçekleştirileceği ve konaklama yapılacağı hususunda, ilgili kuruluştan alınan izin/onay yazısı,
 6. Etkinliğin yapılacağı yerin seçiminde kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesisleri dışındaki tesislerden konaklama ve iaşe hizmeti alınacak ise etkinliğin düzenleneceği bölgede yapılacak piyasa fiyat araştırmasına ilişkin tutanak ve teklifler, (TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir.)
 7. Düzenlenecek etkinlik için başka bir kuruluştan destek alınıp alınmadığı, alınıyorsa desteğin türünü (konaklama yeri, eğitim toplantı salonları vb.) belirten belge,
 8. Varsa etkinliğin organizasyonunda işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar,
 9. Etkinliğe kimlerin katılacağı belirlenmiş ise katılımcıların nasıl seçildiği ve katılımcı listesi ile kurumları, belirlenmemiş ise etkinliğe kabul edilecek katılımcıların hangi ölçütlere göre seçildiği/seçileceğine ilişkin bilgi,
 10. Varsa daha önceki yıllarda yapılan benzer etkinliklerin listesi,
 11. Bilimsel değerlendirme sonucu reddedilmiş etkinlik başvurusu ile revize edilip tekrar başvurulması halinde değişiklik bildirim formu, (TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir)
 12. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış kabul ve taahhüt beyanları formu.

Başvuru yöntemi

 1. Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiçbirisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.
 2. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’ e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.
 3. Destek verilecek etkinliklerden yararlanmak isteyen araştırmacılar başvurularını doğrudan Etkinlik Yürütücüsüne yapar. Destek verilecek etkinliklerden yararlanmak için BİDEB’e bireysel başvuru yapılamaz.