Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular iki aşamada değerlendirilir.

1. Ön inceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan başvurular inceleme sonucunda iade edilir. Elden, faks veya elektronik posta ile gönderilen belgeler değerlendirmeye tabi tutulmaz.

2. Bilimsel değerlendirme

Bilimsel değerlendirme, konusunda uzman panelist veya dış danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

  • Etkinliğin yürütücüsü ve eğitici kadrosunun yeterliliği
  • Etkinliğin planlamasının yeterliliği
  • Öğretim programlarının yeterliliği
  • Etkinliğin yaygın etkisi

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. Değerlendirme sonuçları ve destek taban puanları* GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

*Temel Bilimler ve bilim tarihi alanlarındaki etkinlikler için destek taban puanları ayrı belirlenebilir.

** BİDEB 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında sonuç raporu sunan ve sonuç raporu izleyiciler tarafından kabul edilen bursiyerler için düzenlenecek olan teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinliğinin doktora sonrası araştırma konusu ya da süreçte elde edilen bilgi birikimi ile ilişkili olması kaydıyla destek taban puanı ayrı belirlenebilir.

*** Doğrudan verilecek destekler kapsamında düzenlenecek bilimsel eğitim etkinlikleri GYK’nın önerisi ve Başkanlık onayı ile belirlenir.

Bu program kapsamında daha önce destek alan etkinlik yürütücülerinden tekrar başvuru yapanlar için; en son destek aldıkları etkinlikte eğitim alan katılımcılara TÜBİTAK tarafından uygulanacak anket sonuçlarına göre ek puan verilebilir.