Tanımlar

-A +A

İşbirliği yapılan ülkeler: TÜBİTAK’ın bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliği anlaşması olan ve aktif işbirliği gerçekleştirdiği veya gerçekleştirebileceği ülkelerdir.

Öncelikli ülkeler: TÜBİTAK ile işbirliği anlaşması olan veya bilim, teknoloji ve yenilik ilişkilerinin başlatılması, geliştirilmesi ve/veya mevcut işbirliklerinin belirli alanlara yönlendirilmesi hedeflenen stratejik önemi haiz ülkelerdir.

Öncelikli alan: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli alanlar ve bu alanların alt konularıdır.

 

Desteklenen Bilimsel Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar: 

Çalıştay (Workshop): Bir laboratuar çalışması veya pratik (yaparak) deneyim kazanılmasına vurgu yapılan bir seminer türüdür. Seminerden daha az katılımcısı ancak daha yoğun bir programı vardır. Laboratuar çalışması ders anlatma ve gösterim süreci sonunda öğretilen bir teknik veya kavramla ilgili bilgilerin teyit edilmesi ve ilk elden deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenir. Genellikle küçük bir katılımcı kitlesini hedefler ve etkileşimin ve bilgi alışverişinin yoğun olduğu kısa süreli kurs, seminer veya bir dizi toplantıyı içerir. Katılımcıların eğitici denetiminde öğrendiği yeni becerileri uygulamasını amaçlayan bir formatı vardır.

Seminer: Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişilerin yönetimi altında gerçekleştirilen toplantılardır.

Uluslararası Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikler: TÜBİTAK tarafından belirlenen “öncelikli ülkeler” ve “iş birliği yapılan ülkeler” ile bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler tarafından yurt içinde düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay ve seminer ve toplantılardır.

 

Desteklenmeyen Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar:

Kişisel Etkinlik: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen, kurumsal veya kurum dışı herhangi bir desteği bulunmayan, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşan etkinliktir.