Değerlendirme Kriterleri

-A +A

1.        Etkinliğin Bilimsel Yeterliliği

 • Etkinliğin bilimsel saygınlığını belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin program kapsamında desteklenen etkinlik türünden olması (çalıştay,seminer)
 • Etkinliğin TÜBİTAK tarafından işbirliğinde öncelikli ülke/bölge ve/veya alanlara yönelik açılan bir çağrı kapsamında olması veya bilimsel işbirliğini geliştirme ve ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik somut bir amacının olması
 • Etkinliğin kişisel bir etkinlik olmaması
 • Etkinlikten kalıcı somut bilimsel sonuçların elde edilmesi
 • Bilimsel kurulun ulusal/uluslararası saygın bilim insanlarından oluşması
 • Etkinliğin, konusundaki saygın ve aktif ulusal/uluslararası kuruluşlar/kurumlar, gruplar-kesimler ve bilim insanlarının önemli bir kısmını bir araya getirmesi

 

2.        Düzenleyicilerin Yetkinliği

 • Düzenleyicilerin yetkinliğini belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin yürütücüsünün üniversite ve/veya kamu kurum/kuruluşlarında görevli, etkinlik konusunda yetkin, doktora öğrenimini tamamlamış olması
 • Düzenleyicilerin daha önce benzer konuda/kapsamda/ölçekteki etkinlikleri başarıyla gerçekleştirmesi veya yer almış olması
 • Düzenleyicilerin üniversite-üniversite, üniversite-sanayi ve üniversite-kamu işbirliklerinde başarılı olduğuna ve gerekli paylaşım kültürüne sahip bulunduğuna dair olumlu geçmiş ve güncel kanıtlarının olması
 • Etkinliğin, düzenleyenlerin vizyonu, bilimsel/ teknolojik hedefleri, uzmanlıkları, birikimleri ve mevcut imkânları ile uyumlu olması
 • Düzenleyicilerin konu/alanda ülkeyi temsil niteliğinin güçlü olması
 • Etkinlikle ilgili kurumların böyle bir etkinliği gerçekleştirmek için gerekli mevzuat, süreç, altyapı, donanım ve ortama sahip olması

 

3.        Etkinliğin Yapılabilirliği

 • Etkinliğin yapılabilirliğini belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin etkinliğe neler katacağının açıklanmış olması
 • Bilimsel süreçlerin açıkça tanımlanması ve bilimsel düzeyle birlikte yaygın katılımcılığın da ön planda tutulması 
 • Etkinlik kapsamında yapılması beklenenleri tam olarak gerçekleştirecek bir yöntem, yönetim ve bütçe düzeni belirlenmesi
 • Yürütücü, kurullar, komiteler ve diğer görevlilerin yetki ve sorumluluklarının açıkça tanımlanması 
 • Programın uygun iş paketlerine bölünmesi, iş dağılımlarının yapılması ve çalışma takviminin belirlenmesi 
 • Personel, malzeme, faaliyet, zaman ve kaynak planlamasının başarılı, yeterli ve güvenilir olması
 • Alanında tanınmış Türk ve yabancı bilim insanlarının etkinlikte aktif bir şekilde yer alması
 • Etkinlik ortamı/yerinin erişim/kullanım olanakları açısından elverişli ve farklı merkez, kurum ve şehirden birçok araştırmacının katılımına uygun olması
 • Destek talep edilen etkinliğin bir etkinlik serisinin devamı niteliğinde olmaması

 

4.        Etkinliğin Yaygın Etkisi

 • Etkinliğin kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisini belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne (araştırma altyapısına, bilim insanı yetiştirilmesi, geliştirilmesi, istihdamı ile yeni ve kritik yetenekler kazanılmasına) katkı sağlama potansiyeli bulunması
 • Hedef kitlenin doğru tanımlanması ve bu etkinlik ve çıktılarından hedef kitlenin büyük bir kısmının yararlanması
 • Uluslararası alanda Türkiye’nin öncü rol oynamasına yardımcı olabilecek nitelikte olması işbirliklerine önemli katkılar sağlayacak nitelikte olması
 • Yeni projelerin üretilmesini tetikleme potansiyeli olması
 • Etkinlik sonrası sonuç ve etkilerinin kalıcı kılınması ve yaygınlaştırılması için yapılacakların planlanması