Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A
Aşağıda sayılan destek kalemleri için kısmi destek sağlanır.  Bu kalemler dışında hiçbir kalemden destek verilmez.
 
Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam200.000 TL
 
Destek kalemlerine göre üst limitler:
 
a) Etkinliğe yurtiçi veya yurtdışından davetli en çok 10 konuşmacının yol* ve konaklama gideri:
 
Yurt içi geliş-dönüş: 300 TL/Kişi
Yurt dışı geliş-dönüş:1.500 Dolar/kişi
Konaklama gideri: 250 TL/gün/kişi  
 
b) En çok 2 davetli konuşmacı için Honorarium ücreti: 2.000 Dolar/Kişi
c) Etkinlik yürütücüsü koordinasyon desteği: 5.000 TL
ç) En çok 10 asistan için etkinlik sekretarya desteği:100 TL/Kişi/Gün
d) Organizasyon desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi,USB bellek, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem gideri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25TL' yi geçmemek üzere en fazla 85.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 25TL. bir set için geçerlidir).   
e) Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta):5.000 TL. 
f) Yurtdışında yayınlanmakta olan uluslararası dergilerde reklam tanıtım giderleri: 25.000 TL
g) Gala yemeği: 25.000 TL
 
Ön ödeme talep edilmesi halinde taahhütname ve ön ödeme istendiğine ilişkin talep yazısının  etkinliğin başlamasına 3 ay veya daha az bir süre kala Kuruma gönderilmesi üzerine BİDEB Grup Yürütme Kurulu kararıyla destek bütçesinin yürütücü koordinasyon ücreti dışında kalan miktarının en fazla % 80’i etkinlik yürütücüsünün Türkiye’deki banka hesabına aktarılır.
Kalan kısım ise etkinlik tamamlanıp belgeler Birimize gönderildikten sonra ödenir.
 
* Ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya tren (yataklı hariç) giderleri karşılanır. (Taksi, özel araç ve şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz.)
 
NOT: Destek verilmesi durumunda harcamalarla ilgili ayrıntılı bilgi başvuru sahiplerine e-posta yoluyla gönderilmektedir. Verilen destek belge karşılığı kullandırılmaktadır. Destek verilen kalemlerde harcama belgelerinin aslının TÜBİTAK'a gönderilmesi zorunlu olup, bu harcamalara ilişkin belgelerin destek durumu kesinleşmeden alınmaması gerekmektedir.