Destek İzleme Sistemi

-A +A

1. Kesin Ödeme;

  • Etkinlik yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet, makbuz vb.) aslını, etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden sonraki 20 gün içerisinde BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan destek, etkinlik tamamlandıktan sonra istenen tüm belgeler ve taahhütnamenin BİDEB’ e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra, etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır ve destek sonlandırılır.

2. Ön Ödeme;

  • Ön ödeme talep edilmesi halinde, taahhütnamenin etkinliğin başlamasına 3 ay veya daha az bir süre kala BİDEB’e ulaştırılması sonrası, kararlaştırılan desteğin etkinlik yürütücüsü koordinasyon ücreti dışında kalan miktarın en fazla % 80’i etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına ön ödeme şeklinde aktarılır.

Etkinlik yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet, makbuz vb.) aslını, etkinliğin bittiği tarihten ya da destek sonuç tarihinden sonraki 20 gün içinde BİDEB’ e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan desteğin geri kalan kısmı için etkinlik yürütücüsü ile mahsuplaşarak hesap kapatılır.

DESTEK ALINDIKTAN SONRA KULLANILACAK BELGELER 

Bu belgeler destek verildikten sonra başvuru sahibine gönderilecek belgeler olup sisteme girilmemekte, orjinal imzalı olarak BİDEB'e gönderilmektedir.

1. Rapor formu

2. Davetli konuşmacı bilgi formu (Bu formun TÜBİTAK desteğinden yararlandırılan kişilere doldurtularak imzalattırılması gerekmektedir).

3. Kesin Hesap Bildirim Formu

4. Ayrıntılı Bütçe Formu

5. Katılımcı Listesi Formu (Bu formun tüm katılımcılara imzalatılması gerekmektedir.)

6. Sekretarya desteği bilgi formu

7. Çeşitli ödemeler bordrosu

 

Harcamalar yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

 

ÖNEMLİ NOT: Desteklenen etkinliklerin tüm yazılı ve basılı materyallerinde TÜBİTAK isminin kullanılması zorunludur ancak TÜBİTAK logosu Başkanlık yazılı izni alınmaksızın kullanılmayacaktır.