Değerlendirme Kriterleri

-A +A
 1. Etkinliğin Bilimsel Yeterliliği
 • Etkinliğin bilimsel saygınlığını belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin program kapsamında desteklenen etkinlik türlerinden olması (Kongre, sempozyum, kolokyum)
 • Etkinliğin kurumsal veya kişisel bir etkinlik olmaması
 • 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilme potansiyeli bulunması
 • Etkinliğin hakemli olması
 • Etkinliğin en fazla 3 yıl ara ile düzenli olarak yapılmış olması
 • Etkinliğin en az 4 üncüsünün yapılacak olması,
 • Etkinliğin alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması
 • Uluslararası saygın bilimsel bir kuruluşun düzenli/periyodik bilimsel etkinliği olması 
 • Ulusal/uluslararası saygın bilimsel kuruluşların düzenleyiciler içinde yer alması ve etkin destek vermesi
 • Uluslararası saygın bilimsel etkinlik dizinlerinde (indekslerinde) yer alması
 • Daha önceki bilimsel etkinliklerin bildiri kitabı/tebliğ/makalelerinin saygın bir etki (impact) faktörü oluşması
 • Bildirilerin uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayımlanma sürecinin tanımlanması
 • Bilimsel kurulun ulusal/uluslararası saygın bilim insanlarından oluşması
 • Başlıca konuşmacılar ve oturum başkanlarının bilimsel etkinlik konusunda ulusal/uluslararası saygınlığı bulunan önde gelen bilim insanlarından oluşması
 • Başlıca konuşma ve sunumların başka etkinliklerde sunulmamış olması
 • Etkinliğin, konusundaki saygın ve aktif ulusal/uluslararası kuruluşlar/kurumlar, gruplar-kesimler ve bilim insanlarının önemli bir kısmını bir araya getirmesi
 • Etkinliğin mesleki örgütlenme, eğitim, icraat, siyasal, kültürel, sosyal değil, bilimsel içeriğe sahip olması
 • Alanda uzlaşılan bir etkinlik olarak kabul görmesi ve çekişmeli/çatışmalı boyutlara / etkinliklere meydan verilmemesi
 1. Düzenleyicilerin Yetkinliği
 • Düzenleyicilerin yetkinliğini belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Düzenleyicilerin daha önce benzer konuda/kapsamda/ölçekteki etkinlikleri başarıyla gerçekleştirmesi 
 • Düzenleyicilerin üniversite-üniversite, üniversite-sanayi ve üniversite-kamu işbirliklerinde başarılı olduğuna ve gerekli paylaşım kültürüne sahip bulunduğuna dair olumlu geçmiş ve güncel kanıtlarının olması
 • Etkinliğin, düzenleyenlerin vizyonu, bilimsel/ teknolojik hedefleri, uzmanlıkları, birikimleri ve mevcut imkânları ile uyumlu olması
 • Düzenleyicilerin konu/alanda ülkeyi temsil niteliğinin güçlü olması
 • Etkinlikle ilgili kurumlar böyle bir etkinliği gerçekleştirmek için gerekli mevzuat, süreç, altyapı, donanım ve ortama sahip olması
 1. Etkinliğin Yapılabilirliği
 • Etkinliğin yapılabilirliğini belirlemek için, sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliği yapılabilir kılan faktörler içinde TÜBİTAK desteğinin denk/uygun bir oranda olması 
 • Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın da gerçekleştirilebilecek olması
 • TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin etkinliğe neler katacağının açıklanmış olması
 • Etkinliğin geniş kitlelere duyurulması
 • Etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması
 • Bilimsel süreçlerin açıkça tanımlanması ve bilimsel düzeyle birlikte yaygın katılımcılığın da ön planda tutulması 
 • Etkinliğin önemi ve saygınlığının duyurular, web sayfası, linkler vb yöntemlerle yaygın ve şeffaf bir biçimde ortaya koyulması
 • Etkinlik kapsamında yapılması beklenenleri tam olarak gerçekleştirecek bir yöntem, yönetim ve bütçe uygulama düzeni belirlenmesi
 • Yürütücü, kurullar, komiteler ve diğer görevlilerin yetki ve sorumluluklarının açıkça tanımlanması 
 • Etkinlik ortamı/yerinin erişim/kullanım olanakları açısından elverişli ve farklı merkez, kurum ve şehirden birçok araştırmacıların katılımına uygun olması
 1. Etkinliğin Yaygın Etkisi 
 • Etkinliğin kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisini belirlemek için, sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne (araştırma altyapısına, bilim insanı yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve istihdamı ve yeni ve kritik yetenekler kazanılmasına) katkı sağlama potansiyeli bulunması 
 • Hedef kitlenin doğru tanımlanması, geniş olması ve bu etkinlik ve çıktılarından hedef kitlenin büyük bir kısmının yararlanması
 • Uluslararası alanda Türkiye’nin öncü rol oynamasına yardımcı olabilecek nitelikte olması
 • Ülkede yürütülmekte olan araştırmaların başarıyla devamına önemli katkı sağlayacak nitelikte olması
 • Etkinliğin üniversite /araştırma kurumu-sanayi-kamu işbirliklerine önemli katkılar sağlayacak nitelikte olması
 • Etkinlik sonrası sonuç ve etkilerinin kalıcı kılınması ve yaygınlaştırılması için yapılacakların planlanması
 • Konunun öneminin kamuoyunda doğru anlaşılması ve böylece toplumsal ilgi/anlayış/bilinç oluşmasına katkısı olması
 • Toplumun da ilgisini çekmek amacıyla popüler anlamda tedbirler alınması