Başvuru Formları

-A +A

a. Çevrimiçi başvuru formu (Etkinlik yürütücüsü verileri çevrimiçi başvuru sistemine girdikten sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır),

b. Etkinlik Bilgileri Formu (Etkinliğin programını ve tahmini toplam bütçesini, hakemli olduğunu ve daha önce düzenlenen son 2 etkinliğin hangi tarih ve ülkede yapıldığını  gösteren, etkinlikle ilgili duyuru/afiş/broşürü içeren, bilim kurulu listesi ile uluslararası düzenleme kurulu listesi ve değişiklik bildirim formunu kapsayan belgedir. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır),

c. Etkinlik yürütücüsü ve düzenleme kurulu üyelerinin özgeçmişleri (TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir),

 

Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiçbirisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

 

Web sayfası güncelleme tarihi : 04.02.2020