Destek İzleme Sistemi

-A +A

DESTEK ALINDIKTAN SONRA KULLANILACAK BELGELER 

Bu belgeler destek verildikten sonra başvuru sahibine gönderilecek belgeler olup sisteme girilmemekte, orjinal imzalı olarak BİDEB'e gönderilmektedir.

1. Rapor formu

2. Davetli konuşmacı bilgi formu (Bu formun TÜBİTAK desteğinden yararlandırılan davetli konuşmacılara doldurtularak imzalattırılması gerekmektedir).

3. Kesin Hesap Bildirim Formu

4. Ayrıntılı Bütçe Formu

5. Katılımcı Listesi Formu (Bu formun tüm katılımcılara imzalatılması gerekmektedir.)

Harcamalar yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

 

ÖNEMLİ NOT: Desteklenen etkinliklerin tüm yazılı ve basılı materyallerinde TÜBİTAK isminin kullanılması zorunludur ancak TÜBİTAK logosu Başkanlığın yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz.