Akademik e-Kitap Çağrısı Başvuru Süreci

-A +A

“TÜBİTAK Akademik e-Kitap Çağrısı”nda istenilen tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra, en geç son başvuru tarihine kadar TÜBİTAK Kitaplar Müdürlüğü’ne kargo veya posta yolu ile gönderilerek başvuru yapılır.

Başvuruların en geç 31.12.2014 tarihinde saat 17.30’a kadar TÜBİTAK Ek Binası Evrak Birimi’ne yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Proje başvurusunda yer alan tüm dokümanların basılı kopyaları, her sayfasının (ekler dahil) sağ alt köşesi yürütücü tarafından paraflanmış, ciltsiz, spiralsiz, zımbasız ve dağılmayacak şekilde dosyalanmış olmalıdır.

Projeye ait başvuru dosyasına, başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin birebir dijital kopyalarının yer aldığı CD/DVD/Bellek eklenmelidir.

Proje başvurusu ile ilgili tüm belgelere http://www.tubitak.gov.tr/5000 adresinden erişilebilir.

Başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

 • Kurumsal Başvuru Formu (sadece kurumsal başvurularda kullanılacaktır)
 • Proje Başvuru Formu / Formları
 • EK-A   Hazırlanacak projenin (kitabın) önerilen ana ve alt başlıkları
 • EK-B   İş-zaman çizelgesini içeren proje planı
 • EK-C   Eserin iki örnek bölümünün konu sonu soruları, çözümleri, kaynakçasını da içeren word ya da pdf formatındaki yayıma hazır son hali, ilgili bölümlerin ppt formatındaki sunum dosyalar
 • EK-D   Ders materyalinin zenginleştirilmesine yönelik kullanılması planlanan öğeler
 • EK-E   Ayrıntılı bütçe tablosu
 • EK-F   Özgeçmiş formu
 • EK-G   Proje ekibi bilgileri
 • EK-H   Teknik şartname ve proforma faturalar

Projelerin panel değerlendirmesinde panelistler tarafından kullanılacak yardımcı ek (EK-I) ve proje başvurusunda hazırlanacak eklerin oluşturulmasında kullanılabilecek yardımcı ekler (EK-II ve EK-III) aşağıda verilmiştir:

 • EK-I   Değerlendirme Formu
 • EK-II  Teknik Şartlar
 • EK-III Bütçe Tablosu