Proje Önerisinde Dikkat Edilecek Hususlar

-A +A

Çağrı metninde başvuru hazırlanırken dikkat edilecek hususlar da göz önünde bulundurularak;

 • http://www.tubitak.gov.tr/4007 adresinde yer alan güncel 'Proje Öneri Formu' nun doldurularak PDF formatında başvuru sistemine yüklenir
 • Proje öneri formunda ve başvuru sisteminde bilgi talep edilen tüm alanlar doldurulur.
 • Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak planlanır. Her bir etkinliğin hedef kitlesi belirtilir. Proje önerisi çağrı metninde yer alan yöntem, veya etkinlik türlerini içerir.
 • Proje öneri formunda katılımcı hedef sayısına ulaşım konusunda ayrıntılı plana ve risk yönetimi hakkında bilgi verilir.
 • Başvuru hazırlanırken öneriye ait bir web sitesi hazırlanmalı ve proje önerisinde web adresi belirtilmelidir. Projeye ilişkin web sayfasında Projeye ait amaç, hedef kitle, program yer ve zamanı vb. tüm bilgiler, duyurular ve etkinliklere ilgi sayfada yer verilir.
 • Proje kapsamında yer alacak etkinlikler en az 3 gün planlanır. En az bir günü haftasonunda (Cumartesi ya da Pazar) olacak etkinlikler, 09:00- 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilir. Proje etkinlikleri kapsam ve içerik doğrultusunda saat 17:00’dan sonra da devam edebilir.
 • Üniversiteler, Belediyeler, Valilik ve Kaymakamlıklar, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarının İl/İlçe Temsilcilikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Bilim Merkezleri, Kütüphaneler, Müzeler, vb. en az üç (3) kurum/kuruluş ile işbirliği yapılması zorunludur.
 • Proje önerisinde sponsor/lara yer verilebilir. Sponsorlara ait detaylı bilgilerin ve verilecek destek miktar/mahiyeti ve karşılığı detaylı bir şekilde proje önerisinde açıklanır.
 • Projelerde görev alacak asıl ve her bir ayrı görev için aynı veya yakın niteliklere sahip yedek personel (atölye lideri/konuşmacaı) listesi öneride sunulur.

Aşağıda belirtilen etkinlik türleri desteklenmez. Öneride bu tür etkinliklerin yer alması durumunda öneri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

 • Hizmet içi ve öncesi öğretmen yetiştirme ve diğer branşlardaki eğitim programları kapsamında bulunan herhangi bir faaliyetin (seminer, konferans, laboratuvar çalışması vb.) uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. etkinlikler
 • Yükseköğretim öncesi örgün eğitime yönelik hazırlanan öğretim programlarında yer alan veya yapılması öngörülen etkinliklerin uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. içeren faaliyetler
 • Sadece teorik anlatımlara dayalı sunu, seminer ve konferanslar
 • Sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetler
 • Katılımcıları tamamen özel eğitim kurumlarından olan projeler
 • Belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikler