Proje Önerisinde Dikkat Edilecek Hususlar

-A +A

 

Çağrı metninde başvuru hazırlanırken dikkat edilecek hususlar da göz önünde bulundurularak;

 • http://www.tubitak.gov.tr/4007 adresinde yer alan güncel 'Proje Öneri Formu' doldurularak (en fazla 20 sayfa) PDF formatında başvuru sistemine yüklenir.
 • Proje öneri formunda ve başvuru sisteminde bilgi talep edilen tüm alanlar doldurulur.
 • Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak A kategorisi için en az 60, B kategorisi için en az 40, C kategorisi için en az 20 farklı etkinlikten oluşacak şekilde planlanır. Gerçekleştirilecek etkinliklerin şenlik süresince farklı hedef kitlelere uygun ve yüksek oranda katılım sağlanacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
 • Şenlik süresince tüm etkinliklere katılan toplam katılımcı sayısı A kategorisi için en az 50.000, B kategorisi için en az 25.000 ve C kategorisi için en az 5.000 kişi olacak şekilde planlanmalıdır.
 • Desteklenmesine karar verilen projelerin duyuru ve tanıtımları Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından oluşturulacak portal üzerinden yapılacaktır. Bu duruma ek olarak projenin tanıtımına yönelik A kategorisi kapsamında başvuru yapacak projeler için bir web sitesi kurulmalıdır. Proje bütçesinde, projenin tanıtımına yönelik web sitesi tasarımı ve site barındırma (hosting) hizmet alımları için üst sınır 10.000TL’dir. B ve C kategorileri kapsamında web sitesi tasarımı ve site barındırma (hosting) hizmet alımları destek kapsamına girmez.
 • Proje kapsamında yer alacak etkinlikler en az 3 gün planlanır. En az 1 günü hafta sonunda (Cumartesi ya da Pazar) olacak etkinlikler, 09:00- 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilir. Proje etkinlikleri kapsam ve içerik doğrultusunda saat 17:00’dan sonra da devam edebilir.
 • A kategorisi kapsamında en az 7 (yedi), B kategorisi kapsamında en az 5 (beş), C kategorisi kapsamında en az 3 (üç) kurum/kuruluş ile (Üniversiteler, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kütüphaneler, Bilim Merkezleri, Müzeler, Kamu/kurum kuruluşlarının İl/İlçe Temsilcilikleri, Belediyeler(Botanik Bahçeleri, Milli Parklar, Akvaryumlar vb.)Teknokentler, Bakanlıklara Bağlı İl/İlçe Müdürlükleri, Valilikler ve Kaymakamlıklar)paydaş olunması zorunludur.
 • Proje önerisinde sponsorluklara yer verilebilir. Sponsorluklara ait detaylı bilgiler ve verilecek destek miktarı/mahiyeti ve karşılığı açıkça ve detaylı olarak proje önerisinde açıklanır. A kategorisi kapsamında en az 3 (Üç), B kategorisi kapsamında en az 2 (İki) sponsora yer verilmelidir. Sponsor logolarının TÜBİTAK 4007 Destek Programı logosunun önüne geçmemesine (yer ve büyüklük olarak) dikkat edilir.
 • Projelerde görev alacak asıl ve her bir ayrı görev için aynı veya yakın niteliklere sahip yedek personel (atölye lideri/konuşmacı) listesi öneride sunulur.

Aşağıda belirtilen etkinlik türleri desteklenmez. Öneride bu tür etkinliklerin yer alması durumunda öneri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

 • Hizmet içi ve öncesi öğretmen yetiştirme ve diğer branşlardaki eğitim programları kapsamında bulunan herhangi bir faaliyetin (seminer, konferans, laboratuvar çalışması vb.) uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. etkinlikler
 • Yükseköğretim öncesi örgün eğitime yönelik hazırlanan öğretim programlarında yer alan veya yapılması öngörülen etkinliklerin uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. içeren faaliyetler
 • Sadece teorik anlatımlara dayalı sunu, seminer ve konferanslar
 • Sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetler
 • Katılımcıları tamamen özel eğitim kurumlarından olan projeler
 • Belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikler

Aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

 • Bilimsel yönü olmayan oyunlar, şenlik ortamında gerçekleştirilmesi sağlık ve güvenlik açısından uygun olmayan (kan grubu tayini, şeker ölçümü, ispirto ocağı ile gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler gibi) ve olası risk ve tehlikelere neden olabilecek kimyasal maddelerle gerçekleştirilen etkinliklere yer verilmemelidir.

Atölyelerde olası risk ve tehlikelere neden olabilecek araç-gereçlerin (havya, silikon tabancası gibi) kullanımında dikkate alınacak güvenlik tedbirleri proje önerisinde açıklanmalıdır.