Destek Süresi ve Kapsamı

-A +A

Destek Süresi:
Destek Süresi en fazla 12 aydır.

Proje Bütçesi:
Destek alt ve üst limitleri (Proje Teşvik İkramiyesi hariç), A kategorisi için 500.001-1.000.000 TL (KDV dâhil), B kategorisi için 280.001-500.000 TL (KDV dâhil), C kategorisi için üst limit 280.000 TL (KDV dâhil)’dir. A ve B kategorilerinde eş finansman modeli kapsamında proje başvurusunda en az TÜBİTAK tarafından talep edilen bütçe kadar projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, paydaş ve sponsor kurum/kuruluşlar tarafından katkı sağlanması/harcama taahhüdü yapılması gerekmektedir.  C kategorisinde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Belirtilen destek üst limitleri TÜBİTAK tarafından sağlanacak proje destek miktarlarını belirtmektedir.

 

Proje personeli giderleri için üst sınırlar aşağıda verilmiştir.

Görev

1-5. Günler

6-10. Günler

Toplam

Atölye Lideri

900 TL/gün

300 TL/gün

6.000 TL

Konuşmacı

900 TL/gün

300 TL/gün

6.000 TL

Rehber

450 TL/gün

450 TL/gün

4.500 TL

Sağlık Personeli

450 TL/gün

450 TL/gün

4.500 TL

 

Desteklenecek Kalemler:
· Sarf giderleri
· Personel giderleri (Etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri / iaşe, konaklama; Brüt üst sınırlar için Çağrı Metnine bakınız.)
· Makine-Teçhizat alımları (TÜBİTAK’tan talep edilecek toplam proje bütçesinin %10’unu geçemez)
· Etkinlik hizmet alımları (TÜBİTAK’tan talep edilecek toplam proje bütçesinin %25’ini geçemez)
· Proje tanıtımına yönelik baskı (afiş, branda, broşür, roll-up vb.) giderleri için talep edilecek bütçe miktarı toplam talep edilecek bütçe miktarının %10’unu geçemez.

· Projenin tanıtımına yönelik A kategorisi kapsamında başvuru yapacak projeler için bir web sitesi kurulmalıdır. Proje bütçesinde, projenin tanıtımına yönelik web sitesi tasarımı ve site barındırma (hosting) hizmet alımları için üst sınır 10.000TL’dir. B ve C kategorileri kapsamında web sitesi tasarımı ve site barındırma (hosting) hizmet alımları destek kapsamına girmez.

Desteklenmeyecek Kalemler:
Bilgisayar, tablet, yazıcı, projeksiyon, kamera, fotoğraf makinesi, harici disk vb. genel kullanıma yönelik cihazlar, proje kapsamında sınırlı kullanıma sahip özel bir cihaz alımı, bir laboratuvarın kurulmasına yönelik teçhizat alımları ile TÜBİTAK tarafından yürütücü kurum/kuruluşun imkânlarıyla karşılanabileceği değerlendirilen mal ve hizmet alımları, TÜBİTAK yayınlarının alınması, prodüksiyon (çoklu medya, animasyon vb.), yazılım, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, inşaat, tamir, bakım/onarım, salon kiralanması, üniversite, enstitü veya araştırma merkezleri laboratuvarlarının kiralanması destek kapsamına girmez.

· Promosyon (tişört, şapka, kalem, defter, çanta vb.) malzemeleri alımı destek kapsamına girmez. Sadece proje ekibi için tshirt/şapka alımları desteklenir.

· Proje sonrasında gerçekleştirilecek yaygınlaştırma çalışmaları ile hazırlanacak dokümanlar yalnızca elektronik formatta hazırlanır ve yayımlanır. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Projenin altyapı oluşturmaya yönelik (makine, teçhizat, yazılım, sistem vb.) olması iade sebebidir.