Başvuru Koşulları

-A +A

Başvuru Koşulları

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Türkiye’de ikamet etmek
  • Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak
  • Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı personel olmak, (Kadrosu MEB’e bağlı bir kurum/kuruluşlarda olan öğretmenler, ancak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yürütücü olarak görevlendirilebilir.)

Aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamaz ancak projede başka bir görev alabilir.

  • Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında; Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Müsteşar, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları.

Yürütücü Kuruluş Olma Koşulu

  • Projenin yürütüldüğü kuruluş proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı kurum/kuruluşlardır. (Kamu kurum/kuruluşu, üniversite, belediye, kamu ve belediyelerin iştirak ettiği bilim merkezleri  ve  İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
  • 4007 programına okul (anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, BİLSEM, Halk Eğitim Merkezi vb.) adına başvuru yapılamaz.
  • MEB’e bağlı okullar, işbirliği protokolü çerçevesinde katılımcı  kuruluş ve/veya katılımcı olarak yeralabilirler.
  • MEB’e bağlı okullarda tam zamanlı kadrolu öğretmenler sadece İl/İlçe MEM adına başvuruda bulunabilir.

Görev Kısıtları

Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğünün yürüttüğü projelerde (4003, 4004, 4005, 4006, 4007 ve 5000) türüne bakılmaksızın, kişiler aşağıdaki tabloda belirtilen puanlara göre toplamda altı (6) puanı geçmeyecek (aynı anda) şekilde görev alabilir. ücretlendirilebilir. Sonuç raporu henüz TÜBİTAK tarafından kabul edilmemiş (devam eden) projelerde görev alan kişiler kısıtlama dâhilindedir. Diğer birimlerdeki görevlerde bu kısıtlama dikkate alınmaz.

 Projedeki Görevi

Puan (her bir görev için)

Yürütücü

3

Uzman

2

Eğitmen/ Atölye lideri / Konuşmacı

1