Destek Miktarı

-A +A

· Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)’dir.

· Projenin için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, konaklama, iaşe veya taşıt kiralama hizmetleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer alır.

· Etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli başına) ile ilgili olarak; görev alan kişiye proje bazında yapılacak ödemeler için belirlenen üst sınırlar (TL):

Görev

1-3. Günler

4-10. Günler

Toplam

Eğitmen

300

150

1.950

Rehber

200

100

1.300

Sağlık Personeli

150

150

1.500

· Projede görev alan kişilerin (proje ekibi ve katılımcıların), iaşe ücreti üst sınırı bir kişi için KDV dâhil en fazla 90 TL/gün (40TL/öğün), konaklama bedeli ise belgelenmesi karşılığında 180 TL/gün’dür.

· Katılımcılardan alınacak katkı payı 50 TL’yi geçemez. Alınacak katkı paylarının bütçeye gelir kaydedilmek üzere, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşun banka hesabına yatırılır.