Destek Miktarı

-A +A
  • Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)’dir.
  • Projenin için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, konaklama, iaşe veya taşıt kiralama hizmetleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer alır.
  • Etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli başına) ile ilgili olarak; görev alan kişiye proje bazında yapılacak ödemeler için belirlenen üst sınırlar (TL):
 Görev 1-3. Günler 4-10. Günler Toplam
 Eğitmen 300 100 1.600
 Rehber 200 100 1.300
 Sağlık Personeli 125 125 1.250
  • Projede görev alan kişilerin (proje ekibi ve katılımcıların), iaşe ücreti üst sınırı bir kişi için KDV dâhil en fazla 60 TL/gün, konaklama bedeli ise belgelenmesi karşılığında 120 TL/gün’dür.
  • Katılımcılardan alınacak katkı payı 50 TL’yi geçemez. Alınacak katkı paylarının bütçeye gelir kaydedilmek üzere, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşun banka hesabına yatırılır.
  • Proje yürütücüsüne, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurt içi/yurt dışı toplantılarda tebliğ vb. sunmak amacıyla öneride sunmak ve Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’nden onay alınması halinde proje başına yalnızca bir kişiye en fazla 1.000 TL ödenek verilebilir. Bu ödenek kişinin konaklama, gündelik, konferansa katılım ve ulaşım giderlerini kapsamaktadır.
  • TÜBİTAK tarafından yürütücü kurum/kuruluşun imkânlarıyla karşılanabileceği değerlendirilen mal ve hizmet alımları, prodüksiyon (çoklu medya, animasyon vb.), yazılım, alan/mekan/salon kirası, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, inşaat, tamir, bakım / onarım, üniversite, enstitü veya araştırma merkezleri laboratuvarlarının, toplantı oda ve salonlarının veya otel konferans salonlarının kiralanması destek kapsamına girmez.