Arşiv

-A +A
 
Geçmiş Yıllar Satın Alma Eşik Değerleri
2017 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2017 Yılı için Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.

2016 Yılı

TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2016 Yılı İçin Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.
2015 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2015 Yılı İçin Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.
2014 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2014 Yılı İçin Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.
2013 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2013 Yılı İçin Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.
2012 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2012 Yılı İçin Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.
2011 Yılı  TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2011 Yılı İçin Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.
2010 Yılı  TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2010 Yılı İçin Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.
2009 Yılı  TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2009 Yılı İçin Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.
2008 Yılı  TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2008 Yılı İçin Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.
2007 Yılı 

TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2007 Yılı İçin Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.

2006 Yılı 

TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2006 Yılı İçin Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.

Geçmiş Yıllar Gündelik ve Konaklama Tutarları
2017 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 2017 Yılında Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
2016 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 2016 Yılında Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
2015 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 2015 Yılında Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
2014 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 2014 Yılında Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
2013 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 2013 Yılında Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
2012 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 2012 Yılında Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
2011 Yılı  TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 2011 Yılında Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
2010 Yılı  TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 2010 Yılında Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
Geçmiş Yıllar TTS Duyuruları

HYS Kullanımında Ön Ödemelerde Yaşanan Soruna İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, TÜBİTAK proje ödeneklerinden verilecek ön ödemelerde Muhasebat Genel Müdürlüğünün düzenlemesi doğrultusunda Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden işlem yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, proje ödeneklerinin gelir ve gidere yansıtılmaksızın emanet hesaplarda izlenmesinden dolayı, HYS üzerinden işlem yapılması durumunda, birim kodu istenmesine bağlı olarak, emanetten sarfiyat değil, ilgili birimin ödeneğinin kullanılmış gibi gözükmesi söz konusu olmaktadır. Bu sorun sadece TÜBİTAK projelerinde değil, BAP projeleri ve diğer kurumların verdiği desteklere ilişkin ön ödemeler için de geçerlidir.

Söz konusu sorun, Muhasebat Genel Müdürlüğünde bu düzenlemelere ilişkin birimin daire başkanlığını yapan sayın Mahmut VAROL bey ile paylaşılmış ve kendileri tarafından konunun ilgili birim çalışanları ile değerlendirilerek ve ODTÜ’de bir uzman tarafından yerinde müşahede edilerek çözüm üretileceği bilgisi verilmiştir. Söz konusu sürecin birkaç gün içinde sonuçlandırılacağı tarafımıza iletilmiştir. Konuya ilişkin oluşacak çözüm ikinci bir duyuru ile sizlere iletilecektir.

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Barbaros ÖZBEY (Tel: 0312 298 10 49 GSM: 0505 405 26 38)

ÖZEL KURULUŞLAR ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLENENYEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR (YMM) DENETİM ve TASDİK RAPORLARINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, özel kuruluş ve vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen projelerde, proje sözleşmesinde belirlenen dönemlerde sunulan gelişme raporunda yer alan giderler ile bunlara ilişkin belgelerin mali denetimi TÜBİTAK tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak, YMM’ye yaptırılmakta ve söz konusu denetim ve tasdik raporu, gelişme raporu ile birlikte TÜBİTAK'a sunulmaktadır.

Kuruluşlardan gelen talepler üzerine Kurumumuzca esaslarda değişiklik yapılmış ve Vakıf Üniversiteleri tarafından yürütülen projelerde, gelişme rapor dönemlerinde gerçekleşen harcamalar için YMM denetim ve tasdik raporu istenmemesine, ancak sonuç raporu ile birlikte projenin tüm harcamaları kapsayacak şekilde TÜBİTAK tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak YMM tarafından hazırlanan denetim ve tasdik raporunun TÜBİTAK’a sunulmasına karar verilmiştir. Özel Kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde uygulama yine eskisi gibi devam edecektir.


Hali hazırda Vakıf Üniversiteleri tarafından yürütülmekte olan projelerde uygulama şöyle olacaktır:

Yeni gönderilecek gelişme raporlarda, dönem içinde gerçekleşen harcamalar için YMM raporu düzenlenmeyecektir. Sadece proje sonuç raporu ile birlikte en son iletilen YMM raporundan sonra gerçekleşen tüm harcamaları kapsayacak şekilde YMM raporu düzenlenerek sonuç raporu ile birlikte TÜBİTAK’a iletilecektir.

Proje Sözleşmelerinin PTS Üzerinden İletilmesine İlişkin Duyuru

ARDEB tarafından desteklenen projelerin sözleşmeleri; ARDEB Proje Takip Sistemi PTS'ye yüklenen “pdf” formatındaki dosya ile proje yürütücülerine iletilmektedir.

Projenin sözleşme süreci tamamlandığında, Müdürlüğümüz tarafından “projeno.pdf” adlı sözleşme PTS’ye yüklenecek ve proje yürütücülerine PTS kanalıyla e-posta gönderilerek bu durum bildirilecektir.

Proje yürütücülerinden, söz konusu “projeno.pdf” dosyasından ulaşacakları onaylı proje sözleşmesi ve bütçe tablosunu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veya Mali İşler Daire Başkanlıklarındaki ilgililere iletmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

Bilimsel Toplantıların İzleneceği Ekonomik Koda İilişkin Duyuru

ARDEB tarafından desteklenen projelerde(1007 projeleri hariç); bilimsel toplantı, kongre, konferans katılımları ile çalışma ziyaretlerine ilişkin onaylanan ödenekler 03.4.9.90 Diğer Görev Giderleri faslında bütçelendirilmektedir. Konuyla ilgili harcamaların belirtilen ekonomik kodda izlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

Proje Özel İBAN Bilgilerinin TTS Veri Girişi

Bugüne kadar resmi yazışmalarla talep edilen proje özel IBAN bilgileri, artık kuruluşlarda yetkili olan kişiler tarafından doğrudan TTS’ye girilecektir.

TTS’ye girilen IBAN bilgisi işlem bitiminde gönderilecek bir mesajla sistem tarafından yürütücüye iletilecektir.

IBAN giriş yetkisi kurum genelindeki projelerde fiş onaylama yetkisine sahip olan kullanıcılara otomatik olarak verilmekle birlikte, yetkilendirme hususundaki değişiklik talepleri “TTS yetkilendirme formu”nun kurumsal olarak yeniden gönderilmesiyle (0312 427 74 91 nolu faksa) mümkün olacaktır. Proje özel IBAN bilgilerindeki değişiklik talepleri Kurum / Kuruluşlar tarafından ARDEB-MADES’e (ardeb.mades@tubitak.gov.tr) bildirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

Ön Ödemeler ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Duyuru

Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı uygulaması; 3065 sayılı KDV Kanunun 9/1 maddesi gereğince vergi alacağının emniyete alınması amacıyla, KDV’nin satıcı tarafından değil mal satın alan veya hizmeti yaptıran kişi / kurum tarafından kısmen veya tamamen beyan edilip doğrudan vergi dairesine ödenmesidir.

Aynı kanunun;

  • 10.maddesi (a) bendinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması halinde verginin doğacağı,
  • 44/1.maddesinde, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın 24. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları,
  • 46/1.maddesinde, ilgili KDV beyannamesinin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar verginin ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.

TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas ve Usullerin 6. maddesinde alınan ön ödemelerin yurt içi alımlarda en geç iki ay içinde kapatılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak, KDV açısından tevkifata tabi olan teslim ve hizmetlerde belirtilen bu iki aylık süre beklenilmeden mahsup işleminin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle;

  • Proje yürütücüleri ön ödeme talebi öncesinde ilgili birimlerle (muhasebe, BAP gibi) görüşme yaparak tevkifat gerektiren alımları belirlemelidir.
  • KDV tevkifatı gerektiren harcama kalemleri için alınan ön ödemeler, iki aylık mahsup süresi beklenilmeden, fatura tarihi dikkate alınarak, aynı ay içerisinde kısmi olarak kapatılmalıdır.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

Kurum Hissesi Harcamalarına İlişkin Duyuru

 

Kurum hissesi ödeneğinin 2015 yılı itibariyle yüksek öğretim kurumlarında performansa dayalı olarak %50’ye kadar artırılması söz konusu olabilecektir. Yapılacak bu uygulamaya ilişkin detay bilgi, Araştırma Projelerine İlişkin İdari ve Mali Esasların 9.maddesinde yer almaktadır. Bahsi geçen uygulamanın 01.01.2015 itibariyle başlatılacağı ve mevcut uygulamanın belirtilen tarihe kadar sürdürülmesi gerektiğine ilişkin hükümlere aynı esasların geçici maddelerinde yer verilmiştir. Bu kapsamda kurum hissesinin, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik uygulama belirtilen tarihe kadar devam edecektir.

Kurum hissesi harcamalarının TÜBİTAK tarafından öngörülen çerçevede gerçekleştirilmesi için ilgili destek programı esaslarının öncelikli olarak uygulanması; sonrasında yürütücü kuruluşun niteliğine göre, TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 14. maddesi veya TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esasların 16. maddesi kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

Yürütücülerin TTS'de İzleme Yapabilmesine İlişkin Duyuru

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve harcamaları yürütücü kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen projelerin yürütücüleri, proje ödeneklerini ve harcama durumlarını ARBİS sayfasından giriş yaparak sorgulayıp rapor halinde alabileceklerdir.

Bunun için proje yürütücülerinin öncelikle ARBİS’te kayıtlarının olması gerekmektedir. Yürütücü ARBİS şifresi ile giriş yaptığında ana sayfadaki menüde “TÜBİTAK Proje Bilgileri (TTS)” kısmını tuşlayacaktır. Açılan sayfaya Proje Yürütücüsünün TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan ve halen yürürlükte olan projelerinin listesi gelecektir. Yürütücü bu sayfadan sorgulamak istediği projesini seçerek, projenin ödenek ve harcamalarını istenilen tarih aralıklarında sorgulayıp raporunu alabilecektir.

Uygulamaya ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

> Burslarda Gelir Vergisi ile ilgili açıklama için tıklayınız.
> Transfer Projeleri Muhasebe Sistemi için tıklayınız.
> TTS’nde Uygulanacak Olan Hesap Planı için tıklayınız.
 

Kamu kurumları ile kamu üniversiteleri için, 21-22 Ocak 2013 tarihlerinde; Özel kuruluşlar ve vakıf üniversiteleri için ise, 23-24 Ocak 2013 tarihlerinde olmak üzere 2 ayrı oturumda "Proje Harcamaları Bilgilendirme ve PaylaşımToplantısı" yapılmıştır.Toplantıda yapılan sunumlar aşağıda verilmektedir:

Toplantıya ilişkin fotoğraflar için tıklayınız.

TÜBİTAK ARDEB Proje HarcamalarıBilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı

TÜBİTAK destekli ve harcamaları projenin yürütüldüğü kuruluş tarafından gerçekleştirilen projelerin harcamalarının, daha etkin ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin temini bakımından, harcamalarının gerçekleştirme ve muhasebeleşme sürecinde görev alan kişilerin katılımlarıyla (Kamu üniversitelerinde BAP birimleri ve Strateji Daire Başkanlığı) ANTALYA’da bilgilendirme ve paylaşım toplantısı yapılacaktır.

Toplantı, Kamu kurumları ile kamu üniversiteleri için, 21-22 Ocak 2013 tarihlerinde; Özel kuruluşlar ve vakıf üniversiteleri için ise, 23-24 Ocak 2013 arihlerinde olmak üzere 2 ayrı oturumda yapılacaktır. Katılımcıların yol masrafları kendi kurumlarınca, konaklama ve yemek giderleri ise TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Halihazırda yürürlükte olan projelerin yürütüldüğü üniversite, kurum ve kuruluşlara davet yazıları öncelikle faks sonra posta ile gönderilmiş olup, yazı örnekleri, toplantı yeri, program ile kayıt ve rezervasyona ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

DAVET YAZI ÖRNEKLERİ:

EKLER: