1003-SBB-EGTM-2017-1 Öğrenme Çıktılarını Etkileyen Faktörler