1003-SAB-TTIP-2017-1 Diyabet ve İlişkili Metabolik Hastalıklar