1003 - BT0205 - Mobil İletişim İçin Heterojen Ağ Teknolojileri Çağrısı