Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular, konunun uzmanlarından oluşturulan jüri/panel/danışman görüşleri alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilir. Desteğe hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenir, desteklenecek kişiler Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Başvurular adayın yetkinliği, çalışmanın niteliği, iş fikri, iş geliştirme potansiyeli, yaygın etki,  girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesine olan etkisi ve kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi yönlerinden değerlendirilir.

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

4.1. Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, faks, elektronik posta ve kargo ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme