Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

1. Ön İnceleme:

Proje Başvuru Sistemi'ne gerekli tüm belgeleri eksiksiz, doğru ve açılır olarak yüklenen ve E-imza onayı ile başvuru süreci tamamlanan projeler, ön incelemeye alınır. Ön inceleme sürecinde, Çağrı Metninde Ön İnceleme başlığı altında yer alan hususlar ile ilgili bir durum olduğu tespit edilen projeler, Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve TÜBİTAK’ın kararıyla panel değerlendirmesine alınmaz ve iade edilir.

2. Panel Değerlendirmesi:

Değerlendirme Yöntemi

  1. Ön İnceleme:

Proje Başvuru Sistemi'ne gerekli tüm belgeleri eksiksiz, doğru ve açılır olarak yüklenen ve E-imza onayı ile başvuru süreci tamamlanan projeler, ön incelemeye alınır. Ön inceleme sürecinde, Çağrı Metninde Ön İnceleme başlığı altında yer alan hususlar ile ilgili bir durum olduğu tespit edilen projeler, Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve TÜBİTAK’ın kararıyla panel değerlendirmesine alınmaz ve iade edilir.

Değerlendirme Yöntemi

1. Ön İnceleme:

Proje Başvuru Sistemi'ne gerekli tüm belgeleri eksiksiz, doğru ve açılır olarak yüklenen ve E-imza onayı ile başvuru süreci tamamlanan projeler, ön incelemeye alınır. Ön inceleme sürecinde, Çağrı Metninde Ön İnceleme başlığı altında yer alan hususlar ile ilgili bir durum olduğu tespit edilen projeler, Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve TÜBİTAK’ın kararıyla panel değerlendirmesine alınmaz ve iade edilir.

2. Panel Değerlendirmesi:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme