Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Projeler önce, ilgili jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda sözlü sunum için uygun görülen projeler Ankara’ya davet edilir.
Sözlü sunuma çağırılan projeler jüriler tarafından sözlü sunuma alınır. Sözlü sunum sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilir. Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilir. COVID-19 pandemisi sebebiyle proje değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.

Değerlendirme Yöntemi

a. Birinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi: Birinci Aşama Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi sınav yapan kurumun optik sonuçları dikkate alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından yapılır. Olimpiyat Komitesinin, BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşünü alarak belirlediği puanın üzerinde puana sahip öğrenciler, Yaz Okulu, Kurslar ve İkinci Aşama Sınavı’na davet edilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme