Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Kriterleri

a. Yenilikçilik ve Teknoloji İçeriği,
b. Geliştirme Sürecinin Uygunluğu, Etkinliği ve Yeterliliği,
c. Proje Sonuçların Uygulanabilirliği/Kullanılabilirliği,
ç. Proje Çıktılarının Katma Değer ve Yaygın Etki Sağlama Yeteneği,

Jüri tarafından aşağıda belirtilen nitelikteki projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:

Değerlendirme Yöntemi

  • Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)

Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden BölgeKoordinatörlüğünce kontrol edilir, eksik belge veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.

  • İkinci Aşama Değerlendirmesi

Birinci aşamayı geçen başvurular alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı bulunan tezler bölge sergisine davet edilmek üzere Bölge Koordinatörlüğünce belirlenir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme