Değerlendirme

Türkçe

Bölgesel Yarışmalar

12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bölge merkezi iller: Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van olarak belirlenmiştir.  

Değerlendirme Kriterleri

a. Yenilikçilik ve Teknoloji İçeriği,
b. Geliştirme Sürecinin Uygunluğu, Etkinliği ve Yeterliliği,
c. Proje Sonuçların Uygulanabilirliği/Kullanılabilirliği,
ç. Proje Çıktılarının Katma Değer ve Yaygın Etki Sağlama Yeteneği,

Jüri tarafından aşağıda belirtilen nitelikteki projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:

Değerlendirme Yöntemi

  • Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)

Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden BölgeKoordinatörlüğünce kontrol edilir, eksik belge veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.

  • İkinci Aşama Değerlendirmesi

Birinci aşamayı geçen başvurular alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı bulunan tezler bölge sergisine davet edilmek üzere Bölge Koordinatörlüğünce belirlenir.

Değerlendirme Yöntemi

Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)

Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden Bölge Koordinatörlüğünce kontrol edilir, eksik belge veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.

İkinci Aşama Değerlendirmesi

Birinci aşamayı geçen projeler alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı bulunan projeler bölge sergisine davet edilmek üzere Bölge Koordinatörlüğünce belirlenir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme