Burslar

Türkçe

Kimler Başvurabilir

Başvuru Koşulları

Aşağıdaki şartlardan birinin sağlanması gerekmektedir.

 1. “2205-Yurt İçi Lisans Burs Programı”nda bursiyer seçilip son başvuru tarihi itibarıyla destekleniyor olmak,
 2. “2202-Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında en son yapılan Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olmak.

Genel Hükümler

 1. “2205-Lisans Burs Programı”nda bursiyer olanlar için bursiyerliği devam ettiği veya bu hizmetin iptalini talep etmediği sürece mentorluk desteği devam eder. Mentorluk desteğinin devamlılığı için “ağırlıklı genel ortalama” başarı kriteri aranmaz.
 2. “2202 Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında en son yapılan Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar için bu desteğin iptalini talep etmediği sürece, bir sonraki Birinci Aşama Sınavı’na kadar mentorluk desteği devam eder.

Yükümlülükler

 1. Başvuru sahibi, mentor atamasını takip eden aydan itibaren; mentoru ile her iki ayda en az bir defa yüz yüze veya çevrimiçi görüşme yapmakla yükümlüdür.
 2. Başvuru sahibi, mentoru ile yapacağı görüşmelerde etik davranış ilkelerine uygun davranış göstermekle yükümlüdür.
 3. Başvuru sahibinden kaynaklı görüşme yapılamaması durumunda başvuru sahibi mentore gerekçeli bilgi vermelidir. 
 4. Mücbir bir sebep dışında 3 defa üst üste görüşme yapılamaması durumunda mentorluk desteği TÜBİTAK tarafından kesilebilir.

İzleme

 1. Mentor bilgilerinin, başvuru sahibine bildirildiği (başvuru sonuçlarının açıklandığı) tarih itibarıyla destek süreci başlar ve yılda 2 defa olmak üzere izleme raporları mentor tarafından e-BİDEB izleme sistemine yüklenir. 
 2. Mentorluk desteği, mentor tarafından sisteme sonuç raporunun yüklenmesi ile son bulur. 
 3. Başvuru sahibi gerekçeli dilekçe ile mentor değişikliği talep etmesi halinde GYK kararı ile yılda 1 defaya mahsus olmak üzere mentor değişikliği yapılabilir.

Mentor Ataması

“2205-Yurt İçi Lisans Burs Programı” kapsamında bursiyer olanlar ve “2202-Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında en son yapılan Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar için aşağıdaki kriterler esas alınarak mentor ataması yapılmaktadır:

 • Bilimsel ve teknolojik yetkinliği
 • Kariyer beklentileri
 • Mentorluk desteğinden beklentileri
 • Sosyal beceri ve kabiliyetleri

Sayfalar

Subscribe to RSS - Burslar