Burslar

Türkçe

Kimler Başvurabilir

  • Başvuru sahibinin lisans öğrenimi* görüyor olması,
  • Projenin akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,
  • Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,
  • Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,

gerekmektedir.

e-Başvuru

  • Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Son başvuru günü mesai bitiminde (17.30) sistem başvuruya kapatılır. Çevrimiçi başvuru haricinde, BİDEB’e e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz ve imha edilir.

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri eksik olan veya istenen formatta olmayan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

Bilimsel Değerlendirme

Sayfalar

Subscribe to RSS - Burslar