Burslar

Türkçe

S.S.S.

1. Burslar ne zaman/nasıl ödenir?
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 15 gününde bursiyerlerin kendi isimlerine ait banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir.

2. Aylık burs miktarı ne kadar?
Aylık burs miktarları için tıklayınız.

Destek Kapsamı

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisinin/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlanır.

Önemli Hususlar

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapılır. Başvurunun tamamlanması için sistem üzerinden başvuruya onay verilmesi yeterlidir.  Sisteme eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış başvurular işleme konulmayacaktır. Başvuru tamamlandıktan sonra hiçbir belgenin imzalı kopyasının TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına gönderilmesine gerek yoktur.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Burslar