Burslar

Türkçe

e-Başvuru

Adaylar, http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar (Saat 17:30’da sistem otomatik olarak kapanır.) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalamak ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştır

TÜBİTAK'tan Az Gelişmiş Ülkelerin Öğrencilerine Burs

TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanımlanan En Az Gelişmiş Ülkelerdeki (EAGÜ) öğrencilere, Türk üniversitelerine devam etmek kaydıyla yüksek lisans ve doktora bursu verecek. En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) konferansının 4.’sü mayıs ayında İstanbul’da düzenlendi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda Türkiye, EAGÜ’lere karşı insani sorumluluklar kapsamında Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen işbirliği çalışmalarına katkı verecek. Desteklenecek alanlardan biri de eğitim. Bu kapsamda TÜBİTAK “2235-En Az Gelişmiş Ülkeler Lisansüstü Burs Programı”nı açtı.

Türkçe

Yabancı Bilim İnsanlarını Türkiye'ye Getirecek Program

Türkiye’nin araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla önemli destek programları başlatan TÜBİTAK, yurt dışındaki Türk bilim insanlarına yönelik tersine beyin göçünü başarıyla uyguluyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 167 bilim insanı Türkiye’ye dönüş yaptı. Beyin göçünün hızlandırılması ve yabancı bilim insanlarının da Türkiye’ye getirilmesi için TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 2236 kodlu ’Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı’nı uygulamaya koydu.

Türkçe

Önemli Hususlar

  • Program çağrı duyurusu sonuna kadar dikkatlice okunmalıdır.
  • Bursiyer  başka bir kuruluştan destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra aldığı takdirde 15 gün içinde TÜBİTAK BİDEB’e bilgi vermekle yükümlüdür.
  • Başvuruda sisteme yüklenen taahhütname, bursiyerlik onaylandıktan sonra mail yoluyla belirten tarihler arasında TÜBİTAK’a teslim edilmelidir.
     

Sayfalar

Subscribe to RSS - Burslar