Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

2018 yılı için bursiyerlere ödenecek aylık burs/destek miktarları

  • Yüksek lisans seviyesinde 1.700 TL/ay burs
  • Doktora seviyesinde 2.000 TL/ay burs
  • Yıllık (2 dönem) toplam 2.000 TL’ye kadar harç desteği
  • Sağlık sigortası desteği (5510 sayılı Kanunun 60. Maddesinde belirlenen tutar kadar)

BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın son 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir. Ödemeler, BİDEB Eğitim Burs ve Destekleri Grup Yürütme Komitesi kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve iki ya da üçer aylık vb. periyotlar şeklinde de yapılabilir. Bursiyerler ödeme şekline itiraz edemezler.