İzleme Formları

-A +A

Bursiyer aşağıda belirtilen belgeleri en geç Güz dönemi için Ekim ayının, Bahar dönemi için Mart ayının ilk 3 haftası içerisinde BİDEB’e iletmekle yükümlüdür.

  • Öğrenci Belgesi
  • Transkript
  • İlerleme Raporu*

*Tez aşamasındaki bursiyerler her dönem sonunda tezli yüksek lisans/doktora eğitim danışmanı tarafından düzenlenen ve onaylanan ilerleme raporunu BİDEB’e iletmekle yükümlüdür. İlgili rapor Mart ve Ekim aylarının ilk üç haftası içinde sunulmalıdır. Tez aşamasında olmayan bursiyerlerin ilerleme raporu sunmasına gerek yoktur.

Not: Transkript ve öğrenci belgesinin Güz dönemi için Ekim ve Bahar dönemi için Mart ayında düzenlenmiş olası gerekmektedir. Eski tarihli belgeler geçerli kabul edilmez.

Formlar

İlerleme Raporu Formu