Bursların Başlatılması

-A +A

Bursiyerlerin, kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren 12 ay içinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bu süre içinde çalışmalarına GYK tarafından kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin başlamayanların bursu başlatılmaz ve ilgili dönem için bursiyerlik haklarını kaybederler. Geçerli bir mazeret ile çalışmaya başlanamaması halinde, bursiyerin gerekçeli başvurusu üzerine çalışmaya başlama tarihi GYK kararı ile uzatılabilir.

12 aydan kısa süreyle bu programdan yararlanan bursiyerlerin burs sürelerini en çok 12 aya kadar uzatmak istemeleri durumunda;

  • Bursiyerin kendisi ve Türkiye’deki akademik danışmanı/danışmanları tarafından imzalanmış gerekçeli ek süre talep yazısı ve
  •  Bursiyerin kendisi ve Türkiye’deki akademik danışmanı/danışmanları tarafından imzalanmış ayrıntılı çalışma raporu

ile BİDEB'e başvurması gerekir. GYK’nın ek süre talebini uygun görmesi halinde Başkanlık onayı ile uzatma kesinleşir.