Önemli Hususlar

-A +A

 

    İşbirliği Modelleri:

    Bu program kapsamında üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen işbirliği modelleri aşağıda verilmektedir;

    1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.
    2. Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.

    NOT: Üniversite/Araştırma Altyapısı ile Özel Sektör Kuruluşu/Kuruluşları arasında yapılacak her bir protokol için bir başvuru yapılmalıdır. Birden fazla protokol için birden fazla başvuru yapılmalıdır.