Önemli Hususlar

-A +A

Programa üniversitelerimiz ya da araştırma altyapıları;

 • Ar-Ge veya Tasarım Merkezine Sahip Şirketler,

 • Teknopark Şirketleri veya

 • TÜBİTAK Projesi Sonuçlandırmış Şirketler ile protokol yaparak başvuru yapabilir.

  İşbirliği Modelleri:

  Program kapsamında üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen işbirliği modelleri aşağıda verilmektedir;

  1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.
  2. Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.

  NOT: Üniversite/Araştırma Altyapısı ile Özel Sektör Kuruluşu/Kuruluşları arasında yapılacak her bir protokol için bir başvuru yapılmalıdır. Birden fazla protokol için birden fazla başvuru yapılmalıdır.