İzleme

-A +A

Projelere Bursiyer Dahil Edilmesi için Yapılması Gerekenler

Projelere dahil edilecek bursiyerlerin, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde belirlenmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki belgelerin BİDEB Proje Takip Sistemi'ne yüklenmesi sonrasında proje kapsamında desteklenen bursiyerlerin burs ödemeleri başlatılır. Bursiyerlerle ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yönetici kurum sorumludur.

 

Gelişme Raporlarının İletilmesi

Projenin, 2244 – Sanayi Doktora Programı çağrı duyurusu ve ilgili TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği, proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde proje yöneticisi tarafından BİDEB Proje Takip Sistemi (https://bideb-pts.tubitak.gov.tr) üzerinden TÜBİTAK’a sunulan gelişme raporları ile izlenir.