Çift Burs Başvurusu için Başarı Kriterleri

-A +A

Türkiye’deki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından yurt içi burs alan öğrenciler, doktora
programlarında tam zamanlı öğrenim görmek, herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak, ticari faaliyette bulunmamak ve ilgili çağrı dokümanında TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirmek şartıyla aynı anda bu programdan da desteklenebilir.

Aksi halde 2211 bursunu tercih etmesi durumunda diğer yurt içi burslarını iptal ettirmesi
gerekir.

− 2019 yılı için belirlenmiş başarı kriterleri aşağıdaki gibidir:

1.TÜBİTAK akademik dergilerinde yayımlanmış makale
2.SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale
3.Uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanmış makale
4.ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış bilimsel makale
5.Bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildiri
6.Başvuru tarihinin son günü itibari ile en az 1 yıl BİDEB bursiyeri ve/veya ARDEB proje bursiyeri olarak bir projede yer almış olmak