İzleme Yöntemi

-A +A
 1. Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, araştırma başlangıç tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak TÜBİTAK tarafından belirtilen tarihlerde başlama yazısı, gelişme ve sonuç raporlarını e-BİDEB sistemine yüklemelidir. İzleme sistemine yüklenen raporların posta yoluyla BİDEB’e ulaştırılmasına gerek yoktur. Gelişme ve sonuç raporları BİDEB’in görevlendirdiği izleyiciler tarafından değerlendirilir.
 2. Destek süresi 6 ay ve daha kısa olarak belirlenen bursiyerlerden gelişme raporu talep edilmez, ilgili bursiyerler sadece sonuç raporlarını izleme sistemine yüklemelidir. Destek süresi 6 ay üzeri olarak belirlenen bursiyerlerin ise 6. ayın sonunda gelişme raporu ve burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde ise sonuç raporlarını e-BİDEB sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
 3. Gelişme raporlarının gecikmesi halinde burs ödemesi yapılmaz. Bursiyere gerekçeli dilekçe ile talep etmesi ve uygun görülmesi halinde 2 aylık ek süre verilebilir. Verilen süre içerisinde gelişme raporlarını sunan ve gelişme raporu izleyici tarafından kabul edilen bursiyerlerin burs ödemeleri kaldığı yerden devam eder.
 4. Bursiyer, burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde sonuç raporunu, yurt dışı danışmanın dolduracağı değerlendirme rapor formunu, e-Devlet sisteminden temin edeceği “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi”ni ve işe başlama yazısını e-BİDEB sisteminde ilgili alana yüklemelidir.
 5. Sonuç raporunun burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde e-BİDEB sistemine yüklenmemesi durumunda gerekçeli dilekçe ile ek süre istenebilir. Gerekçenin GYK tarafından uygun bulunması halinde raporun tamamlanması için ek süre verilebilir.
 6. İzleyici hakem tarafından uygun bulunmayan gelişme ve sonuç raporlarının 2 ay içinde düzeltilmesi talep edilir. Gelişme ve sonuç raporlarını 2 aylık süre içerisinde BİDEB’e sunmayan veya revize raporu kabul edilmeyen bursiyerin bursu, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.
 7. Bursiyer burs süresinin bitimini takip eden 2 ay içinde yurda dönmek zorundadır.

Burs Süresi İle İlgili İşlemler

 1. Burs süresi ile ilgili taleplerin burs süresinin bitimine en az 2 ay kala yapılması gereklidir. Bursiyerin araştırmasını TÜBİTAK tarafından kendisine tahsis edilen süre içerisinde bitirmesi esastır. Araştırmanın bu süre içinde bitirilememesi ve aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı olarak süre uzatımı talep edilmesi halinde, burs süresi toplamda en çok 12 aya kadar burslu, 24 aya kadar burssuz olarak GYK kararı ile uzatılabilir. Bursiyerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapacağı başvuru, GYK tarafından değerlendirilir.
 • Bursiyerin burslu/burssuz süre uzatımı talep formu,
 • Yurtdışındaki davet eden araştırmacı tarafından hazırlanmış bursiyerin yurt dışında destek aldığı süre boyunca yaptığı çalışmaların özeti ve süre uzatma gerekçesini açıklayan yazı
 • Araştırmacı Türkiye’de çalışıyor ve izin süresi bitmiş ise çalıştığı kurum/kuruluştan izin yazısı
 • Yurt dışında yaptığı çalışmanın ayrıntılı raporu
 1. Bursiyerin bursunu araştırma süresinden önce bitireceğini öngörmesi halinde burs süresinin kısaltımı için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte BİDEB’e yapacağı başvuru, GYK tarafından değerlendirilir.
 • Bursiyerin gerekçeli dilekçesi,
 • Yurt dışındaki davet eden araştırmacıdan alınan yazı,
 • Yurt dışında yaptığı çalışmanın ayrıntılı raporu