Değerlendirme Kriterleri

-A +A

Bilimsel değerlendirme, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır.

  •  Özgün Değeri/Amaç ve Hedefleri,
  •  Yöntem,
  •  İş Paketleri, Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi (Yönetimi),
  •  Yaygın Etki,
  •  Kariyer Geliştirme Potansiyeli/ Ev Sahibi Kurum ve Danışmanın Niteliği
  •  Araştırmanın Yurt Dışında İlgili Kurumda Yapılma Gerekçesi

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. Başvuru sırasında kullanılan formların güncel olmasına dikkat edilmelidir. Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmaz.

Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.