e-Başvuru

-A +A
  • Başvurular https://tybs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Son başvuru günü mesai bitiminde (17.30) sistem başvuruya kapatılır. Çevrimiçi başvuru haricinde, BİDEB’e e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz ve imha edilir.
  • Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Başvuru dönemi içerisinde geri çekme işlemi sistem üzerinden onay kaldırılarak yapılabilir. Başvuru dönemi bittikten sonra değerlendirme aşamasında geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’ e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.
  • Programa, öğrenciler bireysel veya takım olarak başvuru yapabilirler. Takım halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri “Proje Yürütücüsü” olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.