Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri eksik olan veya istenen formatta olmayan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

Bilimsel Değerlendirme

Ön incelemeden geçen başvurular, danışma kurulu üyeleri ya da alanında uzman kişiler tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

  • Projenin amacı,
  • Yenilikçi yönü ve teknolojik değeri,
  • Yöntem,
  • İş paketleri, başarı ölçütleri ve risk yönetimi,
  • Proje önerisinin sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etkisi.

 

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir, yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.