Destek Miktarı ve Süresi

-A +A

Destek süresi maksimum 24 aydır.

Program kapsamında;

 

Araştırma Proje Desteği

ERC başvurusundan A alanlar 1 Milyon TL

ERC başvurusundan B alanlar 500.000 TL

Proje Teşvik İkramiyesi

Proje Yürütücüsü için; 1.500 TL/Ay

Araştırmacı için; 750 TL/Ay

Projede Görev Alan Bursiyerler

Doktora Öğrencisi (Tam/Kısmi)

3.500/650 TL/Ay

Kurum Hissesi

Toplam bütçenin % 10'u (PTİ Hariç)