Bursların Başlatılması

-A +A
 1. Adayların, kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren 6 ay içinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bu süre içinde GYK tarafından kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin çalışmalarına başlamayanların bursu başlatılmaz. Geçerli bir mazeret ile çalışmaya başlanamaması halinde, bursiyerin gerekçeli başvurusu üzerine çalışmaya başlama tarihi GYK kararı ile uzatılabilir.

24 aydan kısa süreyle bu programdan yararlanan bursiyerlerin burs sürelerini en çok 24 aya kadar uzatmak istemeleri durumunda;

 • Bursiyerin gerekçeli dilekçesi,
 • Danışman(lar)ının gerekçeli yazısı,
 • Çalıştığı kuruluştan alınacak izin yazısı (izin süresi bitmiş ise),
 • İstenilen ek sürede çalışma ile ilgili neler yapılacağına ilişkin ayrıntılı çalışma raporu

ile BİDEB'e başvurması gerekir. GYK’nın ek süre talebini uygun görmesi halinde Başkanlık onayı ile uzatma kesinleşir.

 1. Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak TÜBİTAK tarafından belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerlerin çalışmalarını birlikte yürüttükleri bilim insanının/insanlarının da yazılı onayı/onayları bulunmalıdır. Sonuç raporunun araştırmanın bitiş tarihini izleyen en geç 1 ay içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.
 2. Gelişme ve sonuç raporları BİDEB'in görevlendirdiği izleyiciler tarafından değerlendirilir. Gelişme raporunun belirtilen süre içerisinde gelmemesi veya raporun uygun bulunmaması halinde burs ödemeleri durdurulur ve uygun bulunmayan raporun revizyonu istenir. Burs ödemesinin durdurulduğu tarihten itibaren 2 ay içinde gelişme raporunun ya da revize raporun sunulması halinde burs ödemeleri yeniden başlatılır.
 3. Durdurma tarihinden itibaren 2 aylık süre içinde gelişme raporlarını sunmayan veya talep edilen revize raporu yeterli bulunmayan bursiyerin bursu, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.
 4. Sonuç raporunun 1 ay içinde gönderilememesi durumunda gerekçeli bir dilekçe ile ek süre istenebilir. Gerekçenin GYK tarafından uygun bulunması halinde raporun tamamlanması için ek süre verilebilir.
 5. İzleyici değerlendirmesi sonucu uygun bulunmayan raporların 1 ay içinde düzeltilmesi istenir. Sonuç raporunu sunmayan veya talep edilen revize raporu yeterli bulunmayan bursiyerin bursu kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.
 6. Burs desteği başladıktan sonra mücbir sebeplere dayalı olarak desteğin durdurulmasını gerektiren bir durum ortaya çıkması halinde, bursiyer ve akademik danışmanı, söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 20 gün içerisinde gerekçeli durdurma başvurusunda bulunur. Başvuru GYK tarafından değerlendirilerek durdurulabilir. Durdurma süresi destek süresi boyunca en fazla 12 ay olabilir. Durdurma süresi içerisinde durdurmanın kaldırılması ile ilgili herhangi bir talep gelmemesi durumunda bursiyerin bursu, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir. Durdurma süresi içinde herhangi bir ödeme yapılmaz.
 7. Durdurmanın kaldırılmasının talep edilmesi halinde ilgili talep GYK tarafından görüşülür. GYK'nın uygun bulması durumunda, burs yeniden başlatılır ve durdurma süresi burs süresine ilave edilebilir.
 8. İzleyici görüşleri doğrultusunda GYK'da sonuç raporu kabul edilen bursiyerin desteği sonlandırılır.
 9. Program kapsamında yapılan yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin gelişme ve sonuç raporlarının ekinde BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir.