Başvuru

Türkçe

Kimler Başvurabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman

Proje yürütücülerinin;

  • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, yürütücünün (emekliler hariç) söz konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir.

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

Kimler Başvurabilir?

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim ve Toplum Projelerinde yürütücü olmanın koşulu;

  1. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
  2. Bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda olmak,
  3. Başvuru esnasında, “Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”da belirtilen idari görevlerde aslen veya vekâleten bulunmamaktır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru