Başvuru

Türkçe

Kimler Başvurabilir?

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim ve Toplum Projelerinde yürütücü olmanın koşulu;

  1. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
  2. Bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda olmak,
  3. Başvuru esnasında, “Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”da belirtilen idari görevlerde aslen veya vekâleten bulunmamaktır.

e-Başvuru

Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Son başvuru günü mesai bitiminde (17.30) sistem başvuruya kapatılır. Çevrimiçi başvuru haricinde, BİDEB’e e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz ve imha edilir.

Kimler Başvurabilir

  • Başvuru sahibinin lisans öğrenimi* görüyor olması,
  • Projenin akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,
  • Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,
  • Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,

gerekmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru