Başvuru

Türkçe

Çift Burs Başvurusu için Başarı Kriterleri

Türkiye’deki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından yurt içi burs alan öğrenciler için doktora programlarında tam zamanlı öğrenim görmek, herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak, ticari faaliyette bulunmamak ve TÜBİTAK tarafından tanımlanmış ve aşağıda belirtilmiş 1 numaralı başarı ölçütünü ya da 2 numaralı başarı ölçütlerinden en az ikisini sağlamış olmak şartıyla aynı anda bu programdan da desteklenebilir.

Başarı Ölçütü-1:

e-Başvuru

Adaylar, http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar (Saat 17:30’da sistem otomatik olarak kapanır.) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalamak ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştır

Başvuru Formları

Destek programına proje başvuruları sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden yapılabilmektedir. Söz konusu adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda proje başvuruları yapılmalıdır.

Proje öneri bilgilerini aşağıda bağlantısı verilen boş formu kullanarak hazırlamanız ve elektronik ortama aktarmanız önerilmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru