Başvuru

Türkçe

Başvuru Koşulları

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Taylandlı araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir.

Çağrı kapsamında, Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBİTAK'a, Taylandlı proje ortaklarının ise NSTDA’ya, ortak başvuru formu ile başvurmaları gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Diğer Önemli Hususlar

  • Bir projede birden fazla Türk kurum/kuruluş bulunması durumunda, proje PBS üzerinde farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşturulmalıdır. Her bir kurum/kuruluş için belirlenecek proje yürütücüleri arasından projenin yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu olacak bir proje yöneticisi protokol ile belirlenir.

Seyahat Desteği

Proje faaliyetleri gereği yapılmasıq gerekli görülen toplantı, çalışma ziyareti, network vb. çalışmalar için yapılacak seyahatlerin gerektirdiği giderler için 50.000 TL ile birlikte, diğer bilimsel toplantı (kongre, sempozyum vb.) ve çalışma ziyaretleri için de 30.000 TL olmak üzere toplamda 80.000 TL’ye kadar ödenek istenebilir.

Proje Ekibi

Proje ekibinde proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer görev alabilir. Proje ekibinde yer alacak kişilerin TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru