Başvuru

Türkçe

Başvuru Yöntemi

  • Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevrim içi başvuru haricinde BİDEB’e eposta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.
  • Başvuru belgelerinin Türkçe olması gerekmektedir.

Önemli Hususlar

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları'na zamanında başvuru yapılması önem arz etmekte olup bu sü

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru