Başvuru

Türkçe

Başvuru Belgeleri

ÖNEMLİ NOT: TÜBİTAK tarafından yürütülen ikili işbirliği programları kapsamında yapılacak proje başvuruları tamamen elektronik sistem üzerinden yürütülmeye başladığından posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru

ÖN BAŞVURU:

Ön başvuruda, sunulacak araştırma programının alanı, bu alanın neden seçildiği ve bu kapsamda kritik yüksek teknoloji hedeflerinin neler olduğu açıklanır. Bunun yanında, APYÖK'ün sahip olduğu insan kaynağı ve altyapısı, yetkinlik başlığı altında sunulur. Ayrıca, araştırma programında yer alması muhtemel kuruluşlara ilişkin bilgi verilir ve bu iş birliğinin kurulması hedefine yönelik yapılacak faaliyetler belirtilir.

Ön başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, I. Faza geçmeye hak kazanan APYÖK ile sözleşme imzalanır.

Uyarılar

ÖNEMLİ UYARI:

Etik Kurul / Yasal İzin Belgeleri eksik olan projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmektedir. Proje başvurunuz için bu belgelerin gerekli olup olmadığına karar verilemeyen durumlarda ilgili TÜBİTAK Araştırma Destek Grubu ile temasa geçerek bilgi alabilirsiniz.

Değerlendirme Süreci

Proje önerileri alındıktan sonraki süreçte, proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan önce ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler panel sürecinde değerlendirilmek üzere ilgili Araştırma Destek Gruplarına iletilmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru