Başvuru

Türkçe

Önemli Hususlar

  • Gerçekleştirilen etkinliklerin görünürlüğünün artırılması ve etkinlik çıktılarının daha geniş bir şekilde duyurulması açısından etkinlik sırasında TÜBİTAK, Kâtip Çelebi-Newton Fonu ve Bilim Yılı logolarının önünde etkinlik öncesinde ve etkinlik sırasında çekilen profesyonel fotoğrafların etkinlikten sonra en geç 15 gün içinde uidb@tubitak.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.
     

Başvuru Tarihleri

Başvuru Tarihleri

İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Toplantı Düzenleme Desteği için başvurular TÜBİTAK tarafından destek kapsamında çağrıya çıkılan dönemlerde alınır ve değerlendirilir.

Katip Çelebi-Newton Fonu Çerçevesinde Başvurular:

Açılış Tarihi: 16 Mayıs 2016                          Kapanış Tarihi: 24 Haziran 2016

Başvuru Koşulları

a) Etkinliğin “Katip Çelebi-Newton Fonu” kapsamında belirlenen alanlarda olması ve bilimsel işbirliğini geliştirme ve ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik somut bir amacının olması.

Bu doğrultuda, Başvuru Formu’nda yer alan “Etkinliğin Amacı” bölümünde gerçekleştirilecek çalıştayların amacının, Birleşik Krallık’taki hangi kurumlar ile ortaklık kurulmasına hizmet edeceğinin ve çalıştay sonrası yapılacak çalışmaların aşağıda belirtilen platformlardan hangisinde devam ettirileceği hususunun net ve detaylı bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir:

Uyarılar

ÖNEMLİ UYARI:

Etik Kurul / Yasal İzin Belgeleri eksik olan projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmektedir. Proje başvurunuz için bu belgelerin gerekli olup olmadığına karar verilemeyen durumlarda ilgili TÜBİTAK Araştırma Destek Grubu ile temasa geçerek bilgi alabilirsiniz.

Değerlendirme Süreci

Proje önerileri alındıktan sonraki süreçte, proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan önce ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler panel sürecinde değerlendirilmek üzere ilgili Araştırma Destek Gruplarına iletilmektedir.

İkili işbirlikleri kapsamında önerilerin projelerin sonuçlarına dair bildirimler her iki kuruluşun sonuçlar üzerinde mutabık kalmasının ardından açıklanabilmektedir. Değerlendirme süreci devam ederken herhangi bir açıklama yapılması mümkün değildir.

Başvuru Belgeleri

ÖNEMLİ NOT: TÜBİTAK tarafından yürütülen ikili işbirliği programları kapsamında yapılacak proje başvuruları tamamen elektronik sistem üzerinden yürütülmeye başladığından posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Burada verilen bilgiler elektronik sistem üzerinde başvuru yaparken araştırmacılarımızın ihtiyacı olacak belgeleri incelemeleri için bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır. Başvuru süreci uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yürütülmelidir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru